ARNE COLLIANDER

KJERSTI MJØR

Bergens Tidende skrev i går at Den Norske Kreftforening gikk til namsretten i Drammen for å hindre Kreftforeningen kampen mot kreft i å bruke dette navnet.

«Maktpress»

I går sendte rådgiver Bjørn Kristiansen ut en pressemelding på vegne av Kreftforeningen kampen mot kreft og daglig leder Kåre Teigen. I den heter det: «Etter de siste dagers maktpress fra Den Norske Kreftforening/Kreftforeningen, velger Kåre Teigen å trekke seg av personlige årsaker».

Da BT prøvde å få tak i Teigen i går, fikk vi til svar at han ikke ville være tilgjengelig resten av dagen.

— Både Teigen og hans medarbeidere føler seg utsatt for et utilbørlig press fra Den Norske Kreftforening. De er kommet i en slags David-mot-Goliat-situasjon, sier Bjørn Kristiansen.

Kritiserer advokatbruk

I pressemeldingen han har forfattet, vises det til at Den Norske Kreftforening har engasjert et av landets dyreste advokatselskaper til å føre sin sak.

— Vi kan vanskelig se at foreningen forvalter sine ressurser på en god måte når de gjør dette, heter det i pressemeldingen.

Videre peker Kreftforeningen kampen mot kreft på at Den Norske Kreftforening har sendt hele 400 vedlegg med sin tidligere klage til foretaksregisteret i Brønnøysund.

Styret i Kreftforeningen kampen mot kreft har tatt Teigens beslutning til etterretning, samtidig som «de beklager at foreningens grunnlegger har vært utsatt for et utilbørlig press som umuliggjør videre innsats». Teigen grunnla foreningen i januar i år. Ny daglig leder vil trolig komme på plass i løpet av helgen.

«Plass til begge»

— Foreningen jeg representerer, føler at Den Norske Kreftforening burde ha bilagt striden, og heller sammen med oss konsentrert seg om å arbeide for den gode saken. For et så godt formål bør det være plass til begge, sier Bjørn Kristiansen. Kreftforeningen kamp mot kreft har så langt 400 støttemedlemmer, ikke 4000 som BT skrev i går.

Han presiserer at organisasjonen som Kåre Teigen grunnla, utelukkende har edle hensikter.

— Det er vedtatt at mest mulig skal gå til formålet, og at det ikke skal brukes penger til administrasjon, sier Kristiansen.

Bidro selv

Avtroppende daglig leder Kåre Teigen sa til BT i går at foreningen hans vil skifte navn. Dette vil resten av styret se nærmere på i helgen.

Den nye organisasjonen viser også til at Den Norske Kreftforening skiftet navn til Kreftforeningen 5. mars - etter at Kreftforeningen kampen mot kreft var stiftet.

— De har altså selv bidratt til faren for navneforveksling, sier Bjørn Kristiansen, og peker på at Kreftforeningen ennå ikke har fått sitt nye navn registrert i Brønnøysund.