Kreftforeningen samarbeider i helgen med Lions og TV 2 om den landsomfattende innsamlingsaksjonen Røde Fjær, som skal gi penger til kreftarbeidet. Innsamlingen er en bøsseaksjon som finner sted søndag ettermiddag, og målet er å samle inn minst 40 millioner kroner.

Nykommer

Den 65 år gamle foreningen het tidligere Den Norske Kreftforening, men har skiftet navn til kortformen Kreftforeningen. Like før jul dukket det opp en annen organisasjon med navnet Kreftforeningen kampen mot kreft.

— Vi mener dette navnet er altfor likt vårt eget. Vi har fått flere henvendelser fra folk som har trodd de har gitt penger til oss, mens bidraget i virkeligheten er gått til den andre foreningen, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Aktiv i Bergen

Den ferske organisasjonen er for tiden svært aktiv i Bergens-området. En rekke personer er blitt kontaktet med spørsmål om å tegne medlemskap for 730 kroner. Mange har oppfattet noen av selgerne som både pågående og aggressive.

— Vi har mottatt en rekke henvendelser fra folk som har lurt på om det er vår organisasjon som har stått for medlemsvervingen. Det er det definitivt ikke, sier Ryel.

Kreftforeningen valgte i går å sende et krav om midlertidig forføyning til Drammen namsrett. Foreningen krever at nykomlingen med umiddelbar virkning forbys å bruke foretaksnavnet og kjennetegnet Kreftforeningen kampen mot kreft.

Positivt med flere

Hun understreker at foreningen overhodet ikke er ute etter å få nykomlingen bort fra markedet.

— Vi ser positivt på at flere vil gjøre en innsats for kreftsaken. Alles bidrag hjelper. Problemet er at den nye aktøren har lagt seg for nær vårt navn og kjennetegn. Muligheten for forveksling vil på sikt gå ut over begge, men først og fremst gå ut over kreftsaken, sier Anne Lise Ryel.

Hvis Kreftforeningen kampen mot kreft får bruke navnet sitt videre, frykter den opprinnelige Kreftforeningen at mange vil gi gaver til en annen forening enn den de egentlig vil støtte.

Kreftforeningen har over 150.000 medlemmer og faste givere. Foreningen finansierer størstedelen av all kreftforskning i Norge. For to år siden bevilget foreningen 124 millioner til forskning.