• Vi får aldri redusert risikoen til null, men vi må være sikre på at helserisikoen for befolkningen i Nordhordland blir akseptabel, sier miljøvernminister Erik Solheim.

**Les også:

Gasskraftanlegget på Mongstad kan bli utsatt**

Solheim sier det er Klima— og forurensingsdirektoratet (Klif) som vil fastsette de endelige utslippsgrensene.

CO2-rensing av et ferdig bygget gasskraftverk skjer ved at CO2 skilles ut fra røykgassen. Den internasjonalt mest kjente metoden for dette skjer ved bruk av aminer.

Disse kjemikaliene reagerer imidlertid når de slippes ut til luft, og danner nye, helsefarlige forbindelser.

UTSLIPP: - Vi får aldri redusert risikoen til null, sier miljøvernminister Erik Solheim. FOTO: Scanpix
Hommedal, Marit

Ikke et stort problem

Statoil oversendte et oppdatert notat, som bt.no nå offentliggjør i sin helhet, til Olje— og energidepartementet om helsefarene 10. februar.Gasskraftverket på Mongstad vil, ved full drift, slippe ut 1,2 millioner tonn CO2 i året. For å skille ut klimagassen må det brukes store mengder kjemikalier.

Statoil mener at dannelsen nitrosaminer ikke lenger er noe stort problem. Men samtidig har det oppstått et nytt problem - dannelsen av nitraminer.

Statoil konkluderer med at det er «manglende kunnskap om helseeffekter og levetid i miljøet for nitraminer»

**Les også:

Store forventninger til CO2-rensing på Mongstad**

Avklaring i løpet av året

Man vet også for lite om «mengden av nitraminer, metylamin, dimetylamin og trimetylamin som slippes ut» og man mangler kunnskap om eventuell nedbryting av nitrosaminer og nitraminer i vann.

Statoil skriver at de tar sikte på å ha avklart en del usikkerhet i løpet av 2011.

Dette er tilstrekkelig til at Regjeringen velger å skyve på investeringsbeslutningen for renseanlegget for gasskraftverket på Mongstad.

Dette har imidlertid ingenting å si for ferdiggjøringen av Teknologisenter Mongstad (TCM).

Testsenteret for utvikling av renseteknologi vil slippe ut så små mengder kjemikalier at helserisikoen vurderes som minimal.

Hva mener du? Diskutér saken!