Sigbjørn Linga og NTB

Statens Næringsmiddeltilsyn krevde i forrige uke all oljen av typene Diana Extra Virgin Olive Oil og Diana 100% Pure Olive Oil fjernet fra markedet. Prøver har vist at den greske oljen inneholdt for høye verdier av kreftfremkallende tjærestoffer — PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner). Ifølge overlege Jan Alexander ved Folkehelsa er PAH ikke akutt giftig, men kan gi økt risiko for kreft.

Selges fortsatt Importøren av Diana, Mediterranian Foods, lovet i går at oljen er borte fra butikkhyllene. BTs besøk på Internasjonal Mat og Thanh Cat Mat viste imidlertid det motsatte.

— Jeg har ikke fått beskjed om å fjerne noe nå. I morgen vil jeg ta en prat med Statens Næringsmiddeltilsyn og fjerne oljen hvis jeg får beskjed om det, sier innehaver Nguyen Thanh Cat ved Thanh Cat Mat.

Georgios Skepetaris i Mediterranian Foods stiller seg uforstående til at flaskene fortsatt tilbys kundene.

— Vi har gitt beskjed til alle vi leverer til om at flaskene skal tas bort. Jeg vil ta kontakt igjen for å forsikre meg om at det skjer, sier han.

Skepetaris sier det nå tas prøver av alle partiene med Diana som er kommet til Norge, og at disse trolig er klare mandag.

— Vi må vite om stoffet finnes i all Diana-oljen. Jeg har aldri opplevd noe slikt, sier han.

Mistenker fusk SNT mistenker produsenten av Diana-oljen for fusk, og har koblet Økokrim inn i saken for å finne ut hvordan PAH kan finnes i jomfruolje og 100 prosent ren olivenolje.

— Vi tror det kan være olivenrestolje og ikke olivenolje, slik det står på etikettene, sier informasjonssjef Nina Vedholm i SNT. Hun sier det nå er de lokale næringsmiddeltilsyn som får jobben med å sjekke at oljen er borte.

Danmark fjerner alt Fredag bestemte danskene at all olivenolje skal fjernes fra markedet. SNT mener dette er for drastisk. Forbrukerrådet i Norge krever totalforbud også i Norge inntil det er dokumentert at innholdet av PAH ligger under de norske grenseverdiene.

— De baserer seg på våre analyser, og vi har bare funnet ett tilfelle av det vi tror er fusk. Grunnlaget er for tynt til å innføre totalforbud, sier Vedholm.

40 prøver av olivenolje og olivenrestolje er sendt til analyse. Resultatene er trolig ikke klare før om en måned.

En rekke olivenoljer er allerede analysert og godkjent. Disse finner du på SNT sin hjemmeside, .

SELGER OLIVENOLJE. Innehaver Nguyen Thanh Cat ved Thanh Cat Mat har ikke fått beskjed om å fjerne olivenoljen av merket Diana. Oljen inneholder høye verdier av det kreftfremkallende stoffet PAH.
Foto: Knut Strand