De to involverte førerne, en mann på 19 og en mann på 24, slapp uskadd fra ulykken.

Årsaken til kollisjonen skal være at den ene av førerne ikke overholdt vikeplikten. Begge bilene måtte taues bort. Politiet har ikke mistanke om promillekjøring.