Politiet er nærmaste nabo til rundkøyringa, og kom raskt til staden då uhellet var ute.

Dei lette mopedbilane er blitt populære køyretøy, særleg blant eldre, dei seinare åra. Frå 1.januar 2003 er det påbode med eit spesielt førarkort for mopedbil, og minstealderen er 18 år.