De to mennene, som er 71 og 68 år gamle, kjørte hver sin personbil da den ene kjørte på den andre bakfra.

Politiet regner med at det er brudd på vikeplikten som er årsaken til ulykken. Ingen av de to ble alvorlig skadet.