Tre timer etter ulykken ble minsteverdi på promillenivå målt til 1,27 og 1,3 på de to 20-åringene. Nå er en enstemmig frifinnelsesdom falt i Sunnfjord heradsrett.

Uklart hvem som kjørte

I dommen avsagt 6. desember heter det: «Samlet finner retten at det er såpass høy grad av usikkerhet hvem av de to som var fører av bilen at tiltalte (bileieren, red. anm. ) må frifinnes.»

Det var kort tid etter ulykken klokka 06 om morgenen søndag 28. mai i fjor at hovedvitnet, en 40 år gammel kvinnelig lærer, kom til ulykkesstedet. Da hang altså bilen over betongkanten. Den ville bilferden hadde først vært en tur innom fjellveggen.

Bak i bilen satt bileier og sov. På passasjersiden framme sov kameraten ifølge vitnet.

Oset alkohol fra bilen

Ifølge domspremissene skal hovedvitnet ha kjent «sterk alkohollukt fra bilen», og hun oppfattet begge som beruset. I dommen heter det videre at begge konsumerte til dels «store mengder alkohol tidligere på kvelden».

I retten hevdet begge total black-out omkring omstendigheten før og etter ulykken, som påførte 20— åringene moderate fysiske skader.

Tiltalen mot bileier hadde to alternativer for domsfellelse. Enten måtte han ifølge aktor dømmes for promillekjøring, eller for å ha overlatt kjøringen til en beruset person.

Retten frikjenner ham for begge punktene, og viser til at det ene alternativet er like sannsynlig som det andre.

Forsvarer Louis Anda sier til Bergens Tidende at retten, etter hans mening, har brukt en riktig lovanvendelse når det gjelder kjøringen denne tidlige søndagsmorgenen i Dale i Sunnfjord.