Ulykken skjedde rundt klokken 16.10. Tunnelen ble stengt, og åpnet ikke før ved 17.40-tiden. Det oppsto lange køer på stedet, og i en periode sto trafikken nærmest stille helt inn i Dams-gårdstunnelen.

En teknisk mlegging på veitrafikksentralen gjorde at en brannbil måtet kjøre gjennom sperringene for å komme seg ut av tunnelen etter ulykken.

— Vanligvis åpnes tunnelen fra sentralen for å slippe ut utrykningskjøretøy. På grunn av en teknisk omlegging hos oss var dette ikke mulig å gjøre i dag. Brannvesenet måtte dermed selv fjerne bommene, sier aktoperatør Marit Hove i Statens vegvesen.

Ifølge operasjonsleder ved Hordaland poitidistrikt Asbjørn Andersen, var dette helt uproblematisk.

Det oppsto køer helt inn i Damsgårdstunnelen i retning vestover etter kollisjonen i Lyderhornstunnelen fredag ettermiddag.
Pål Engesæter