• Trykk på ulike føreforhold i dette kartet for å se forskjellene. Bare en fjerdedel av de alvorlige ulykkene på norske veier skjer i forbindelse med kryss, rundkjøring, avkjørsel, tunnel eller lignende. Det viser bt.nos oversikt over alle alvorlige trafikkulykker på norske veier fra 2000 til 2010.

Resten skjer på tilsynelatende helt ukompliserte veistrekninger.

— Det kan skyldes at førerne slapper av når veiene er enkle, og skjerper seg under vanskelige forhold, sier Hans Olav Hellesøe, som leder ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen på Vestlandet.

Skyldes sjelden veien

Ulykkesanalysene viser at feil gjort av føreren er årsak til dobbelt så mange dødsulykker som dårlige veier og farlig sideterreng.

— Det snakkes for mye om dårlige veier og for lite om sjåførenes ansvar, mener samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Oversikten til bt.no (kartet øverst) viser samme tendens: Omtrent 60 prosent av ulykkene på 2000-tallet har skjedd på tørr vei med god sikt. Bare én av fem ulykker skjer på snø, is eller glatten.

— En av forklaringene på dette, er rett og slett at det ikke er alle som liker å kjøre i dårlig vær, sier Hellesøe.

Høyrisikogrupper som motorsyklister og unge sjåfører kjører vesentlig mer i godt vær. Samtidig unngår både eldre og urutinerte førere å kjøre i vanskelige forhold.

— MC-ulykkene er et godt eksempel, de skjer som oftest i godt vær. Og ungdomsulykkene, som ofte skjer i april og mai, gjerne på nye dekk når snøen har forsvunnet, sier Hellesøe.

Uoppmerksomme bilister

Et forskningsprosjekt ved universitetet Virginia Tech i USA viser at uoppmerksomhet fører til flere ulykker enn tidligere antatt.

Forskerne monterte overvåkingsutstyr i 100 biler. I nesten 80 prosent av ulykkene og 65 prosent av nesten-ulykkene hadde sjåføren tatt blikket vekk fra veien umiddelbart før hendelsen, ifølge rapporten.

— Når trafikken flyter greit, så benytter man kanskje sjansen til å drive på med andre ting i bilen - musikkspillere, mobiltelefon og lignende, tror Hellesøe.

De amerikanske forskerne fant også at uoppmerksomheten synker med høyere alder. Sjåfører i alderen 18-20 hadde fire ganger høyere risiko enn 35-åringer.

Ofte høy fart

Oversikten bt.no har samlet over norske ulykker, viser ikke overraskende at høyere fart gir mer alvorlige ulykker. Mens 14 prosent av ulykkene i 30-sonen ender med at liv går tapt, skjer det dobbelt så ofte i 80-sonen.

Over halvparten av dødsulykkene på 2000-tallet har skjedd i 80-sone eller mer.

— Det stemmer ganske bra med det vi vet om overlevelsesevnen. Du kan tåle en frontkollisjon i 70 kilometer i timen, men ikke i 80 eller mer, sier Hellesøe.

Utforkjøringer er den vanligste ulykkestypen på norske veier, deretter følger møteulykker. Disse står sammen for ca. 60 prosent av de alvorlige ulykkene, og 70 prosent av dødsulykkene.