Tirsdag ettermiddag skjedde nok ei stygg ulukke på E39 i Halbrendslia, då ein familie frå Sunnmøre gleid rett ut i fjellveggen med Toyotaen sin.Ulukka er den siste i ei lang rekke utofrkøyringar og kollisjonar på strekninga denne våren og sommaren. Seinast sist fredag vart ein motorsyklist hardt skadd då han gleid inn i ein møtande bil, medan ei kvinne og dei tre barna hennar kom lettare skadde frå ei utforkøyring på strekninga mandag. Og alle kan dei fortelje same historia som Nils Traa, som sat bak rattet i ulukkesbilen tirsdag ettermiddag:— Eg hadde moderat fart, men vegen var såpeglatt, fortel familiemannen frå Valderøy på Sunnmøre. - Hjula låste seg då eg bremsa ned før svingen. Då eg slapp opp, gjekk bilen rett fram når eg svinga. Det er heilt utruleg!Medan ulukka skjedde tirsdag, sat Vegvesenets folk i møte og grubla på både årsak og tiltak mot den glatte vegen. Seinare skulle dei på synfaring for å finne ut kvifor så ekstremt mange ulukker skjed nettopp her på denne strekninga. Vegen har ofte vore svært glatt, utan at nokon har gjeve noko sikker forklaring på kvifor.Ein teori går på at tungtransporten køyrer i dei skarpe svingane med smekkfull tank, og at søl frå desse køyretya gjer vegbana glatt av diesel.I går hadde også nokon tatt saka i eigne hender, og laga eit stort fareskilt over nedkøyringa gjennom Halbrendslia på E39 mot Førde.

PRIVAT SKILT: I går hadde også nokon tatt saka i eigne hender, og laga eit stort fareskilt over nedkøyringa gjennom Halbrendslia på E39 mot Førde.