Retten tok i bruk en liten leke-kranbil for å illustrere hvordan arbeidsulykken på Hanøytangen i juni 2000 kunne skje.

Den tiltalte kranføreren nektet straffeskyld, og hevdet at han hadde fulgt de sikkerhetsrutiner som var påkrevd da han skulle løfte en propell på 35-tonn.

Kranføreren var heldig som overlevde. Han gikk rett til bunns sammen med kranen, men klarte å komme seg ut av styrehuset og svømme til overflaten.

Påtalemyndigheten mener kranførere utviste uaktsomhet, og har ilagt ham en bot på 5.000 kroner, noe tiltalte blankt har avvist.

— Vi hadde regnet på dette, og dobbeltsjekket at alt stemte. Jeg merket ikke noe unormalt før kranen veltet, sa kranføreren i Midthordland tingrett. Han mente ulykken skyldtes teknisk svikt.

Påtalemyndigheten har også ilagt Vestkran Kranutleie & Byggmontering en bot på 300.000 kroner for brudd på flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

MINIATYR: En slik mobilkran veltet utfor kaien på Hanøytangen i juni 2000. I går startet arbeidsrettssaken i Midthordland tingrett.
FOTO: GIDSKE STARK