• Bergens ensidige fokus på cruisetrafikk fører til en gigantisk lokal forurensing, hevder Bergen SV.

ATLE ANDERSSON

Nå vil partiet innføre en ordning der skipene som spyr ut mest forurensning må betale høyere havneavgift.

Prosjektleder Ola Hiis Bergh i Cruise Destination Bergen fnyser av forslaget.

— Helt tussete. Blir dette vedtatt, melder Bergen seg ut av konkurransen om cruisetrafikken, sier Ola Hiis Bergh til BT.

Han mener luftforurensningen fra turistskipene ikke er noe stort miljøproblem.

- De største synderne

SV viser til en tre år gammel rapport fra Statens forurensningstilsyn som konkluderer med at skipstrafikken forurenser like mye som biltrafikken i Bergen.

— De mange cruiseskipene er de største miljøsynderne, skriver partiet i en pressemelding.

SV mener bystyret alt har vedtatt en ambisiøs klimahandlingsplan, men hevder likevel at det gjøres lite for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Nå fremmer partiet forslag i bystyret om at det utredes differensiert havneavgift, etter svensk modell. Ordningen innebærer at avgiften rederiene må betale, avhenger av hvor mye de forurenser Bergens-luften.

Cruise Destination Bergen er enig i at skadelige miljøutslipp bør begrenses.

«PR-jippo»

Men prosjektleder Ola Hiis Bergh avviser at cruisenæringen er en miljøversting.

— Svært få av cruiseskipene som besøker Bergen går på den billige tungoljen med 2,5 prosent svovelinnhold. Det er de mindre skipene av eldre årgang som forurenser mest. De nye, store skipene er utstyrt med gassturbiner der svovelinnholdet er på rundt 0,2 prosent, påpeker Hiis Bergh.

Han legger til at det i 2006 trer i kraft et nytt EU-direktiv som begrenser tillatt svovelinnhold til maksimum 1,5 prosent. Det vil ifølge Hiis Bergh løse forurensningsproblemet helt.

— SV burde undersøkt saken bedre før de går ut et slikt PR-jippo, sier Ola Hiis Bergh.