Foreldrene til 4. trinn på Smørås skole mener klasserommet er altfor trangt for de 29 elevene som går der. Klassene ble slått sammen i 3. trinn, og foreldrene klaget til Fylkesmannen i fjor sommer.

Grunnen er at mange elever har klaget på hodepine og uro i klasserommet etter at klassene ble slått sammen.

— For lite

Både skolen, foreldrene og kommunen har målt klasserommet. Resultatet av målingene varierer mellom 60 og 62 kvm. Kommunen målte med laser, og kom frem til at rommet har et areal på 61,08 kvm.

Foreldrene mener klasserommet er for lite til å overholde arealnormen for hvor mye plass elevene skal ha. Den er på minimum to kvadratmeter pr. elev.

— Rammebetingelsene er ikke bra når skolen legger seg på et minimumsareal. Hadde ingen klaget, hadde det vært greit, men i og med at vi har klaget i to år, forstår jeg ikke hvorfor de ikke kan innse at det er problematisk, sier Kathrin Gjerdevik, som er foreldrekontakt i klassen.

BT skrev om saken i papirutgaven i desember i fjor.

Gir kommunen medhold

I sitt svar skriver Fylkesmannen i Hordaland at differansen mellom de tre målingene ikke er avgjørende for hvor mange elever det kan være i klasserommet.

Striden står om man skal trekke fra plassen et databord, skapene og vasken i klasserommet tar når arealet regnes ut. Her gir Fylkesmannen kommunen medhold i at inventaret hører med i klasserommet.

Konklusjonen blir dermed at de 29 elevene kan fortsette i klasserommet, men at skolen må behandle hver henvendelse som gjelder det fysiske miljøet. Skolen må også overvåke om inneklimaet i klasserommet er tilfredsstillende og sikre godt renhold.

Har klaget flere ganger

Foreldrene mener dette ikke er godt nok, og har sendt ny klage til skolen.

— Vi mener at barna ikke har et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Foreldre har de siste to skoleårene klaget på dette gjennom utviklingssamtaler og foreldremøter. I tillegg er det sendt individuelle klager, heter det i brevet, som foreldrene til 25 av elevene har undertegnet.

Noen av elevene får hodepine, mens andre sliter med å følge med på undervisningen.

— Det har vært manglende vilje til å løse problemene. Vi tok det opp allerede på første foreldremøte i tredje trinn, men det har tatt fryktelig lang tid, sier Gjerdevik.

Vegrer seg for å gå på skolen

Foreldrene mener tiltakene skolen har gjort, som å innføre åtte delingstimer per uke, ikke er gode nok.

— Tiltakene har ikke minsket problemene for våre barn; fortsatt sliter elvene med læringsmiljøet, de klager også på hodepine/uro i klasserommet. Klager på hodepine er spesielt merkbart dager der de er samlet i alle timer. Enkelte elever vegrer seg for å gå på skolen som følge av dette, skriver foreldrene.

De krever nå at elevene blir delt i to klasser i alle timer når de begynner på 5. trinn.

— Skolen har ikke tilrettelagt for delingstimene med et fast klasserom som kan brukes, derfor har det ikke fungert, sier Gjerdevik.

Har gjort målinger

Rektor Per Moland ved Smørås skole sier det er lovlig å organisere elevene slik ifølge opplæringsloven.

— Fylkesmannen har slått fast at arealet er i tråd med retningslinjene. Inneklima er målt av helsevernetaten, og det er innenfor kravene, sier rektor.

- Hva synes du om at foreldrene sier at enkelte elever vegrer seg mot å gå på skolen på grunn av det trange klasserommet?

— Jeg vil svare på klagen når vi har saksbehandlet den. Vi holder på med organiseringen for neste år, sier Moland.

Han vil nå gjøre ytterligere undersøkelser for å være sikker på at ikke noe er galt med klasserommet.

— Teoretisk sett kan det være ting vi ikke ser. Det har kommet opp spørsmål om sopp. Vi har ingen indikasjoner på det, men må gjennomføre målinger for å være på den sikre siden, sier rektor.