Den 50 år gamle mannen har i flere tiår hatt diagnosen schizofreni, og lenge satt grå hår i hodet på ordensmakten. Han har gått fri etter over 300 innbrudd i bergensregionen, fordi han er blitt regnet som strafferettslig utilregnelig. På sitt mest aktive mener politiet at han har gjort skader for flere millioner kroner – årlig.

«Helt ved kjernen»

Men nå skal 50-åringen stilles til ansvar for deler av synderegisteret sitt, har politiet bestemt. De vil begrense fremtidige skader fra ham. To sakkyndige psykiatere, oppnevnt av retten, er kommet til at han var tilregnelig fra høsten 2011 og ut 2012. I denne perioden skal han ha stått bak 60 straffbare forhold, brorparten tyverier og innbrudd. Og disse forholdene har politiet tiltalt ham for.

Men psykiaternes erklæring har vesentlige mangler, mener Den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen er statlig oppnevnt, og vurderer alle innsendte erklæringer.

— Merknadene fra kommisjonen går på når en person med alvorlige psykiske lidelser likevel kan anses som strafferettslig tilregnelig. Vi er altså helt ved kjernen av saken, ved spørsmålet om denne mannen kan straffes eller ikke, sier politiadvokat Helge Vigerust.

- Trekker for langt

Vigerust er politiets jurist på saken. Han sier at de sakkyndige nå jobber med en tilleggsuttalelse om den tiltalte 50-åringen. I mellomtiden sitter han i varetekt, etter at han i midten av april ble tatt i Bergen sentrum med noen stjålne ølflasker og en antatt stjålet 50-lapp.

— Kommisjonen mener psykiaterne må presisere nærmere hvorfor de mener 50-åringen har vært tilregnelig. For min egen del er jeg usikker på om kommisjonen har rett. Jeg tror de trekker det medisinske psykosebegrepet for langt, at de ikke klarer å se forskjell på juss og psykiatri. Det er forskjell på strafferettslig tilregnelighet og psykiatrisk tilregnelighet, sier politiadvokaten.

«Alvorlige innvendinger»

50-åringens forsvarer, advokat Rune Valaker, er imidlertid ikke overrasket over kommisjonens innvendinger – som han oppfatter som «alvorlige».

— Kommisjonen stiller spørsmål ved hele konklusjonen, altså at min klient skal ha vært tilregnelig i den over ett år lange perioden som tiltalen gjelder for, sier Valaker.

Han var aldri i tvil om at psykiaternes «friskmelding» av 50-åringen ville føre til krav om tilleggsopplysninger.

— Psykiaterne har hatt flere møter med min klient. De sier at de tidvis oppfatter ham som psykotisk, og andre ganger ikke. Tenk hvordan det blir å vurdere noe sånt i retten! Det er over 60 punkter i tiltalen mot ham. Skal dommerne punkt for punkt ta stilling til om han var psykotisk eller ikke på alle de ulike datoene? Det har i så fall aldri skjedd i en norsk rettssal før, mener Valaker.

Forsvareren venter nå på psykiaternes tilleggsuttalelse. Når den kommer, vil han vurdere å få flere fagfolk inn i saken.

— Jeg vurderer om vi skal kreve å få andre enn de rettsoppnevnte sakkyndige på banen. Det finnes masse folk i systemet som kjenner min klient godt, sier Valaker.

- Fjerner ikke tiltalegrunnlaget

Randi Rosenqvist, psykiater og tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon, skrev nylig kronikken «Finnes gråsonen mellom psykiatri og fengsel?» (nettinnlegg på NRK Ytring). Der skriver hun blant annet:

"Det er ikke tilstrekkelig å ha en psykosesykdom for å være utilregnelig, man må også være psykotisk i den grad at man ikke har evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Også jurister har den feiloppfatning at personer med schizofreni ikke er strafferettslig tilregnelige." BT fikk i går ikke kontakt med Rosenqvist for en utdypende kommentar.

Tilbake i Bergen sitter politiadvokat Helge Vigerust midt oppi problemstillingen knyttet til saken mot den notoriske, 50 år gamle serietyven.

— Dilemmaet er at psykiatri ikke er en like eksakt vitenskap som øvrig medisin. Vi er overlatt til de sakkyndiges skjønn i større grad enn ellers. Vi er nok alle enige om de sikre tilfellene. Men når vi kommer til grensetilfellene, må man bruke mer tid på vurderingene for komme til et riktig resultat.