Eystein Røssum

Det er faren til den drepte Ingse Merete Rønnestad som har bedt om at advokat Helge Hansen blir oppnevnt som bistandsadvokat både for de to guttene og for seg selv og kona. Hansen representerte Rønnestad i flere av rettstvistene hun hadde med sin nå drapssiktede eks-mann.

I går protesterte den drapssiktede yrkesoffiseren gjennom sin forsvarer Brynjar Meling mot at Hansen blir tildelt rollen som bistandsadvokat. De mener bergensadvokaten er inhabil.

Årsaken er at Hansen like etter drapet ga en vitneforklaring til politiet, mens jakten på eks-mannen pågikk for fullt. «Det fremkommer i Deres vitneforklaring at De har tatt standpunkt til spørsmålet om NNs (siktedes navn, red.anm.) straffskyld», skriver Meling i et brev til Hansen. Han går i brevet ikke nærmere inn på hva han sikter til i Hansens forklaring.

Avviser inhabilitet

Advokat Helge Hansen avviser blankt at han har sagt noe som helst om skyldspørsmålet.

— Dette avhøret handlet om helt andre ting. Jeg uttalte meg om en person som politiet var på jakt etter ý om et eventuelt våpen, og om hvor mannen kunne være å finne, sier Hansen.

Han protesterte i går skriftlig mot Melings utspill, i et brev til Bergen tingrett.

— Foreldrene har et sterkt ønske om at jeg skal representere dem, ikke minst fordi jeg kjenner forhistorien godt, og fordi jeg kjenner både familien og guttene, sier bergensadvokaten.

Brynjar Meling mener at Hansens forklaring var med og la grunnlaget for mistanken som førte til at eks-mannen ble varetektsfengslet.

— Også på andre måter vil han være et mulig vitne, på grunn av historikken. Derfor kan ikke han samtidig være advokat i saken, sier Meling.

Vil få innsyn i alt

Som bistandsadvokat vil Hansen få innsyn i alle sakens dokumenter. Han vil også representere de pårørende i en eventuell straffesak mot 39-åringen, og få ansvaret for fremme et mulig erstatningskrav på vegne av sønnene og foreldrene.

— Jeg kan forstå at den siktede ikke ser seg tjent med å få meg inn som bistandsadvokat i saken. Men dersom han lykkes i å forhindre at jeg blir oppnevnt, vil dette være veldig vanskelig å akseptere for de pårørende, sier Hansen.

Krever saken flyttet

Advokat Brynjar Meling prøver også å få flyttet hele saken vekk fra Bergen tingrett. Årsaken er at den siktede 39-åringen frykter at han ikke vil få en rettferdig behandling i Bergen. I et brev til tingretten viser han til flere begrunnelser for dette:

  • Både tingrettsdommer Ronny Bølgen og sorenskriver Erik Eldstad har uttalt seg om drapssaken til mediene.
  • Den siktede yrkesoffiseren har ført en rekke saker som har versert for Bergen tingrett de siste ni-ti årene.
  • Flere dommere i tingretten kan være aktuelle som vitner i en mulig rettssak mot 39-åringen.
  • Hans klient er lite tilfreds med måten tingretten håndterte tvisten mellom ham og den drepte eks-konen, og frykter at han vil «møte en forutinntatthet som setter hans rettssikkerhet i fare».

Det blir trolig Gulating lagmannsrett som må ta stilling til spørsmålet om en eventuell flytting.

— Det er veldig sjelden at vi får slike forespørsler om flytting, sier sorenskriver Erik Eldstad, som ville fremme sitt syn på spørsmålet til lagmannsretten med det første.

Den drapssiktede 39-åringen protesterer gjennom sin forsvarer Brynjar Meling mot at Helge Hansen blir tildelt rollen som bistandsadvokat. De mener bergensadvokaten er inhabil.
Vegar Valde