— At bydelsadministrasjonen i Fyllingsdalen nekter for at avstanden mellom hjem og skole er over fire kilometer, synes vi er horribelt, sier Rune Nesslin til Bergens Tidende.

— Arrogansen vi er møtt med i denne saken er helt utrolig, fremholder hans kone, Grethe.

Bare 3230 meter?

Fyllingsdalen bydelsadministrasjon sendte 23. april i år ut et skriv til foreldrene på Bjørge som har elever som begynte på Ortun skole i høst. I skrivet heter det at bydelsadministrasjonen i samarbeid med samferdselsseksjonen i Hordaland fylke har målt avstanden fra Ortun skole til Bjørge. Avstanden er målt fra Ortun skole, gjennom undergangen ved Sælen skole, langs hovedveien til Shellstasjonen, langs Vardeveien til Bjørgeveien og opp gangveien til Bjørgelien. Avstandsmålingen ble gjort på digitalt kart og fastsatt til 3230 meter.

Kart og terreng

Tre foreldrepar i Bjørgelien nektet å akseptere den digitale kartmålingen. De mener at avstanden i virkeligheten er lengre en hva kartene viser.

— Tidligere fikk barna gratis buss til og fra skolen. Men etter å ha foretatt nye målinger gikk bydelsadministrasjonen vekk fra gratis skoleskyss.

— Jeg lånte derfor et målehjul av Hordaland vegkontor. Sammen med to naboer foretok vi en måling som viste at snittavstanden fra boligene våre i Bjørgelien til Ortun skole er 4021 meter. Likevel nekter bydelsadministrasjonen å godta resultatet, sier en opprørt Rune Nesslin.

Tilsvarende sak

— Vi hadde samme sak med den eldste datteren vår, som nå er ferdig på skolen. Vi bodde da i Bjørgedalen, og fikk også den gang avslag på gratis skoleskyss fordi kommunen mente avstanden var for kort. Da lånte jeg også et målehjul fra vegkontoret. Uken etter målte kommunen avstanden med det samme hjulet og kom til at jeg hadde rett. Og nå sier kommunen plutselig at de ikke godtar private målinger? Det høres helt vilt ut. Hvem som helst kan være med å måle opp avstanden, for jeg vet at jeg har rett, sier Rune Nesslin til BT.

LANG SKOLEVEI: Markus Tvedt Vatne (13) går en skolevei som er over fire kilometer. - Jeg synes det er for langt å gå, særlig når vi har målt avstanden til å være lengre i virkeligheten enn den er på kartene som kommunen bruker.
FOTO: HARALD VEDÅ