Historien startet da Café Opera fikk inndratt skjenkebevillingen i to uker i august 2008. En kontroll i juni samme år hadde avdekket brudd på skjenkereglene, mente kontoret for skjenkesaker.

Café Opera klaget på vedtaket, og Fylkesmannen ga kafeen medhold i mars 2009.

Stor regning

Deretter sendte Café Opera et krav på 104.000 kroner til kommunen til dekning av utgifter i saksbehandlingen. Opera hadde engasjert advokatfirmaet Vogt & Wiig i prosessen.

Fylkesmannen mente at kravet var for høyt, men de har nå vedtatt at Bergen kommune skal betale Café Opera 71.886,50 kroner. Det er også altfor mye, mener kommunen, som har klaget på dette vedtaket.

Meyer forundret

— Vi mener det er et veldig, veldig høyt krav. Det burde ligget betraktelig lavere. Vi har anket, og så får vi se hvor det fører hen, sier byråd Christine Meyer til bt.no.

Hun er forundret over at Fylkesmannen griper inn og omgjør skjenkesaker som denne.

— Det undergraver vår håndhevelse av en streng politikk, sier Meyer.

bt.no har ikke lykkes i å få en kommentar fra Café Opera-ledelsen i kveld.