2483 personer står i soningskø i Norge, og verst er det i Bergen. Her står omkring 500 personer i kø. — Det er umenneskelig at de må vente så lenge, sier Per Sigurd Våge, leder for Kriminalomsorgen, region Vest.

Justisdepartementet har lovet å fjerne soningskøen innen 2008, og sparer penger på å velge åpne fremfor lukkede. - Dette har selvsagt sammenheng med økonomi, sier statssekretær Anne Rygh Pedersen.

LUKKET SONING - Vi har knapt nok fanger som er egnet til de 63 åpne soningsplassene vi har i Bergen dag. Derfor mener vi det er en dårlig løsning å satse på 90 nye åpne plasser, sier Jorunn Foss, leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, region Vest.

Hun representerer brorparten av betjentene som jobber i Bergen fengsel, og forteller om en frustrerende arbeidssituasjon der dagene i stor grad handler om å rokere på fanger for å finne plasser til nye.

— Det er et veldig press av varetektsfanger, og disse må selvfølgelig sone på lukket avdeling. Av våre samtlige 195 plasser har politiet i Bergen lovnad om 85 plasser til varetekt til enhver tid, og ofte trenger de mer, sier Foss.

Det er en av hovedgrunnene til at betjentene ønsker seg 100 nye lukkede plasser, fortrinnsvis i et eget varetektsfengsel nær politihuset. Slik kan politiet enkelt forholde seg til varetektsfangene, mens fengselsbetjentene kan sørge for at de som soner dommer i Åsane kan få et fruktbart opplegg rundt seg.

— Slik det er nå er dette bare en soningsmaskin. Vi får ikke tid til å ta oss av fangene, og bidra til å forberede dem på livet på utsiden. Da vet vi at veien tilbake hit ofte er kort, sier Harald Rognved, tillitsvalgt og betjent i Bergen fengsel.

Han påpeker dessuten at det er et voksende antall tyngre kriminelle, og at lovbruddene er grovere.

— Det er ikke grunn til å tro at stadig flere er kvalifisert til åpen soning, mener betjenten.

Rognved understreker at NFF slett ikke er negativ til flere åpne plasser, og jobber i en etat som takker for alt.

— Vi skal ikke være avvisende og lite nytenkende, men dette er å begynne i feil ende. Vi trenger først og fremst lukkede plasser. Når de skal gjøre et løft for å fjerne soningskøen, hvorfor ikke gjøre det skikkelig, spør Rognved.

Som et kompromiss er betjentene villig til å gå med på et opplegg med en blanding av åpne og lukkede plasser, hvis de ikke får det som de vil.

— Flere åpne plasser genererer behov for flere lukkede plasser, for det skjer gjerne ting på åpen avdeling som gjør at folk må låses inne, for eksempel rusing eller andre former for brudd. Med den viten kan vi gå med på 50 åpne plasser og 40 lukkede plasser, sier Foss.

ÅPEN SONING – Nå soner to tredeler av norske fanger på lukkede avdelinger, en tredel på åpne avdelinger. Politikerne ønsker om å endre praksis til økt bruk av åpen soning, og det er jeg enig i. Vi må tenke nytt, og tro på at flere kan gå gjennom en åpen soning, sier Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen Region Vest.

Den store utfordringen er å få bukt med den lange soningskøen på Vestlandet. Bare i Bergen venter nærmere 500 dømte på å få sone sin straff.

– Dette er mennesker som går ute i frihet nå mens de venter på soning. Da må det være greit at de soner på åpen avdeling også, mener Våge.

Han beskriver det som umenneskelig at folk ikke får komme inn til soning for å gjøre opp seg.

– Folk kommer ikke videre med livene sine. Dette påvirker ektefeller, barn, arbeidsgivere og andre, påpeker Våge.

Kriminalomsorgen jobber med en innstilling til justisdepartementet der de foreslår 90 nye åpne soningsplasser i Bergen. Vestlandsheimen er en av de aktuelle lokaliseringene.

– Mange hevder at fengselsstraffen i Norge allerede er for snill. Hva tror du folk flest vil mene om dette?

– Hvis vi ønsker å være ondskapsfulle kan vi servere dem kald mat og la dem ligge i for korte senger, men hva er poenget med det? Dette handler om menneskeverd. Det er frihetsberøvelsen som er straffen, sier Våge.

Vi besøker «Lyckliga gatan» utenfor Bergen fengsel, en åpen avdeling der dørene er åpne og fangene kan gå fritt - i hvert fall ned til porten ved hovedveien. Noen av dem er kommet så langt at de får gå på skole eller være i arbeid ute i det fri før de må komme tilbake til huset på ettermiddagen.

– Det er helt klart noen må sitte bak lukkede dører, men de fleste av de dømte er helt ufarlige. Ved åpen soning blir det også lettere å føre disse tilbake til samfunnet på en god måte, sier Våge.

– Tenker betjentene gammeldags?

– De er i hvert fall tradisjonelle. Vi trenger å bli utfordret på tradisjonell drift.

– En åpen plass er billigere enn en lukket. I hvor stor grad handler dette om penger?

– Jeg skal ikke legge skjul på at dette også handler om økonomi, men jeg tror på en forandring. Dette er praktisk gjennomførbart. De kriminelle er som regel ikke farlige, de er mest av alt svaktstilte, sier Våge.

INNESTENGT: De lukkede cellene i Bergen fengsel er små og stusslig møblert med et skrivebord, en seng, et kjøleskap og en tv. Der er gitter foran vinduene og tunge, låste dører uten håndtak på innsiden.