— Etter å ha snakket med politikerne om høyhusmeldingen om mine planer regnet jeg med å kunne bygge så høyt. Nå ser det mørkt ut, sier eier og utbygger Ole Jan Strønen.

Han var fullstendig uvitende om den siste utviklingen i saken før han leste det i en notis i BT i går.

— Jeg må si jeg ble overrasket, sier Strønen.

To uker tidligere hadde nemlig et flertall i komité for miljø og byutvikling sagt ja til Strønens høyhus.

Torsdag behandlet bystyregruppene saken. I morgen får bystyret siste ord. Da blir det trolig et endelig nei til bygninger over 27 meter i Jonsvollkvartalet.

Hva mener du? Diskutér her!

Krangler om byggehøyder

Sjelden har politikerne vinglet mer i løpet av en kort periode enn det de har gjort i forhold til høyhusmeldingen. Tanken er at meldingen en gang for alle skal sette klare og entydige grenser for hvor høyt man kan bygge i Bergen sentrum i fremtiden.

I den opprinnelige høyhusmeldingen var det ikke åpnet for å bygge høyere enn 27 meter i Jonsvollskvartalet. Det mente byrådet var for strengt. I mai 2006 skrev de i sin innstilling:

«Byrådet er positiv til at man i disse konkrete sakene vurderer høyde utover 27 meter for enkeltstående punktbygg - dersom arkitekturen tilsier det.»

Da hadde Strønen for lengst orientert byrådet om de helt ferske planene for å bygge et konferansehotell med plass til inntil 800 deltakere. Samarbeidspartner var Rezidor SAS.

Strønen har hentet inn den anerkjente arkitekten Niels Thorp. Han gir prosjektet de arkitektoniske kvalitetene som trengs for å få bygge høyt.

Leder i komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun (A) har sett planene.

— Jeg er blitt orientert om planene, men jeg var veldig tydelig på at jeg ikke ville gi noen signal før vi hadde behandlet høyhusmeldingen, sier Anne Gine Hestetun.

I morgen stemmer hun og resten av Arbeiderpartiet mot å gi unntak for Jonsvollskvartalet. Partiet har ikke skiftet mening i saken.

Trenger kongresshotell

— Politikerne ønsker et kongresshotell med plass til store kongresser. I dag tar de andre storbyene dette markedet, sier Strønen.

— Hva skjer om bystyret i morgen setter makshøyden til 27 meter?

— Dette kongresshotellet kan ikke finansieres uten å bryte grensen på 27 meter, sier han.

Til dette svarer Hestetun:

— Det er prinsippdiskusjonene om byggehøyde i indre bydel som har vært avgjørende for Arbeiderpartiet. Så diskusjonen om enkeltprosjektene komme etterpå, sier hun.

Når bystyret i morgen behandler høyhusmeldingen stemmer Frp, Ap, RV og SV for å sette maksgrensen på 27 meter, uten mulighet for å gi enkeltprosjekter unntak.

FORSLAG: Slik ser hotellbygget ut fra Jon Smørs gate.
FORSLAG: Slik ser hotellbygget ut fra teatret. Jonsvollsgaten skal bli gågate.
DROPPET: Den 15 etasjers høye bygningen skulle huse Hilton hotel i Bergen, men planene ble droppet i 2005.
DROPPET: Et 17 etasjers bygg lå inne i det opprinnelige planene for Jonsvollskvartalet, men disse ble droppet.