— Av erfaring vet vi at rimelige boliger i dette området alltid blir undervurdert av takstmenn, sier statsautorisert eiendomsmekler Gerhard Lygre, som er daglig leder i Fana Sparebank Eiendom.

Når saken kommer opp for Bergen tingrett, blir riktig markedsverdi av eiendommen trolig et av kjernepunktene. Det kan bli vanskelig siden ekspertenes vurdering spriker.

Først kom en takstmann frem til en markedsverdi på 780.000 kroner i oktober 1999. Vel en måned senere kom en annen takstmann til 770.000 kroner i sin tilstandsrapport. Begge anslår verdien av den ett mål store tomten til 400.000 kroner. Huset på 144 kvadratmeter boligareal har en hovedleilighet og en hybelleilighet.

Hovedleiligheten har to stuer og tre soverom, mens hybelleiligheten har ett soverom.

Takstmennene har trukket for betydelige tekniske svakheter; blant annet fuktighet i gulv og tak, råte- og soppskader samt mye slitasje. Både deler av ytterveggene, dørene og vinduene var i til dels dårlig stand, ifølge rapportene. Tilstandsrapporten tilsier også at det er mulig oppussing ville avdekke ytterligere feil og mangler.

Gerhard Lygre, som ble hyret inn av arvingene, mener likevel takstmennene har bommet på markedsverdien.

— Dette villastrøket er et svært attraktivt område i Fana. Eiendommer der går alltid langt over takst, sier han.

Lygre stiller seg blant annet uforstående til vurderingen av tomteverdien til 400.000.

— Det er altfor lavt, sier han.

— Hvorfor mener du takstmennene ligger så mye under markedets vurdering?

— Takstmenn henger seg mer opp i tekniske svakheter enn det kjøpere gjør. Spesielt på eiendommer det er en del å gjøre med, sier han. Lygre ble hyret inn av arvingene til å komme med en verdibetraktning. I brevet i april i fjor, skrev han:

«Jeg ville bli særdeles overrasket om omsetningsverdien av eiendommen ligger lavere enn 1,4 millioner.» Regnet om til kjøpstidspunktet i 2000, utgjør dette en verdivurdering på minst 1,1 million kroner. Lygre har basert vurderingen på kjennskap til området samt takstene.

— Jeg var ikke inne i huset. Derfor kan jeg ikke gi en mer eksakt pris, sier han.