Trodde du at siste regning fra Bybanen endelig var presentert? Det kan du bare glemme. Ekstraregningen på 400 millioner fra tidligere i høst toppes med nye regninger på nærmere 200 millioner kroner.

Det handler om flytting av kabler og rør som ligger langs hele den ti kilometer lange bybanetraseen. Bybanekontoret mener BKK, Telenor og Vann og avløpsseksjonen skal betale regningen, men BKK Nett protesterer for sin del.

Enige om å være uenig

— Vi har fått beskjed om at vi ikke kan ha kabler liggende i grunnen under banelegemet, kabler som har ligget der i mange tiår, sier konserndirektør for økonomi i BKK, Birger Schjønberg.

BKK og Bybanekontoret er enige om å være uenige og deler inntil videre utgiftene med å flytte på kablene slik at Bybanen ikke forsinkes.

— Vi mener det er urimelig at BKK Nett skal betale regningen. Det betyr at nettkundene til slutt må betale for Bybanen.

Schjønberg peker på at det ikke er mulig å legge kabler andre steder enn i gategrunnen.

— Vår infrastruktur er minst like viktig som Bybanen. Det er urimelig at Bybanen skal få førsteprioritet.

- Rimelig trygge

Bybanedirektør Rune Haugsdal mener kommunen har sitt på det tørre når de krever at BKK og Telenor tar regningen.

— Vi har foretatt en omfattende juridisk utredning, og føler oss rimelig trygge. Veilovens paragraf 32 slår fast at det er ledningseier som må betale, sier Haugsdal.

Han regner med at prisen på flyttingen blir rundt 50 millioner kroner, men Schjønberg sier prisen blir langt høyere.

— Vi prøvde å regne på dette for et par år siden og kom til vel 40 millioner, men så har kostnadsutviklingen gått veldig i været, og nå snakker vi om en pris på flere ganger 40 millioner.

Schjønberg legger ikke skjul på at dette blir et svært komplisert arbeid å styre. Fra andre i BKK får BT opplyst at man ikke er sikker på om bybanekontoret makter denne styringen. Da kan regningen for dette flyttearbeidet bli enda større.

Ender i retten

Nå skal Vegdirektoratet ta stilling til hvem som skal betale. Går avgjørelsen BKK imot, havner saken i retten.

— Den skikkelige måten å gjøre dette på er å ta det gjennom rettsapparatet. Vi snakker om en svært viktig prinsippavgjørelse, som vil få konsekvenser for mange lignende saker.

Men merutgiftene stopper ikke hos BKK og Telenor. Også vann- og avløpsrør ligger i traseen. Etter det Bergens Tidende kjenner til deler vann- og avløpsseksjonen BKKs oppfatning av at Bybanen bør betale. Der er man heller ikke sikre på om det er lov å dekke alle utgiftene over vann- og avløpsgebyrene.

Regningen for å flytte disse rørene blir på rundt 100 millioner kroner. Det rør langs store deler av den planlagte bybanetraseen. Bybanekontoret mener det må dekkes av vann og avløpsetaten.

Uansett hvem som til slutt får regningen, så må den i hovedsak dekkes av bergenserne, enten gjennom vann og avløpsgebyrene, gjennom nettavgiften eller gjennom bompengene.