Konflikten mellom Bergen brannvesen og Hordaland fylkeskommune skal nå opp i Bergen kommunes klagenemnd. Fylkeskommunen klager på at brannvesenet har gitt dem en tvangsmulkt på 75.000 kroner for ikke å ha etterkommet kravene.

Redd for sikkerheten

I mellomtiden stiller brannvesenet spørsmål ved brannsikkerheten på Tanks videregående skole. Halvannet år etter at de fant flere feil ved et tilsyn på skolen, er ikke alle feilene rettet opp.

— Vi vil ikke like det dersom skolen går til skolestart uten å ha tilfredsstillende brannsikkerhet, sier Anders Leonard Blakseth, avdelingsleder i brannforebyggende avdeling.

Stridens kjerne er trappehusene i den 153 år gamle skolen. På grunn av skeive gulv og vegger, er det store gliper mellom dørene og gulvet. Det gjør at trappehusene ikke vil fungere som brannskiller, slik de er forutsatt å gjøre.

Etter sitt tilsyn i januar 2007 var dette et av punktene Bergen Brannvesen krevde rettet opp. Fylkeskommunen protesterte, og mente at det var urimelig å foreta store bygningsmessige endringer på et bygg som likevel skal fraflyttes innen fire år. Da skal nemlig Tanks videregående skole flytte til Nygårdstangen.

- Sløsing

«Å satse på ytterligere bygningsmessig verdisikring av skolen, mener vi er sløsing av offentlige ressurser», skrev eiendomssjef Helge Haavardtun i Hordaland fylkeskommune i sitt svar 23. februar 2007.

— Dette er en skole med begrenset levetid. Men det betyr ikke at vi kompromisser med brannsikkerheten. Dersom vi mente at sikkerheten ikke var god nok, ville dette argumentet selvsagt falt bort, forklarer Haavardtun.

Han viser til at skolen har installert branndører, pusset opp et trappehus og at det stadig blir holdt øvelser på å evakuere bygget på to-tre minutter.

— Vi anser skolen for å være trygg. Dette er mer et spørsmål om tolkning av regelverket, sier han.

Firer ikke

Blakseth er ikke villig til å fire på kravene. Uansett hva klagenemnden kommer til i forhold til tvangsmulkten, står kravet om utbedring fast, mener han.

— Trapperommene er ikke tette nok. Og de er siste skanse i forhold til brannspredning. Bedre brannskiller må på plass, helst før skolestart, sier han.

Haavardtun sier at det neppe vil komme noen avklaring innen skolestart.

— Dette er jo en diskusjon vi har hatt gående en stund, og det spørs om det kommer noen rask avklaring, sier han.

I tillegg til trappeoppgangene, har brannvesenet også vært kritisk til plasseringen av midlertidige brakker ved skolen.