De folkevalgte i Meland mener regionrådet i Nordhordland har gått langt utover sine fullmakter ved å si ja til en veipakke der halvparten av kostnadene skal finansieres gjennom innkreving fra bilistene.

Fungerende Meland-ordfører Helge Bauge (Ap) mener Regionrådets håndtering av saken kvalifiserer til betegnelsen «ukultur». I likhet med Høyres Nils Marton Aadland (H) og resten av kommunestyret avviser han blankt at pådriverselskapet Nordhordlandspakken AS skal jobbe for bompengefinansiering av prosjektene.

Selskapet har regionrådet, fylkeskommunen og Bergen kommune som mediere.

— Vi sier ja til et selskap som skal jobbe for veiprosjektene skal gjennomføres med størst mulig statlig medvirkning. Hvis det senere skal fremmes bompengeprosjekter, må det opp som egen sak i kommunestyret, sier Nils Marton Aadland til avisen Nordhordland.

I nabokommunene vekker utspillet fra Meland sterke reaksjoner.

— Dette er et sterkt slag mot fremtidig veiutbygging i Nordhordland, og en «trøkk i trynet», sier Austrheim-ordfører.

Lindås-ordfører Tove Brandvik frykter at utviklingen på veifronten i regionen vil stanse opp i overskuelig fremtid uten bompengeinnkreving.