— Jeg mener det bør vurderes en nasjonal bemanningsnorm. Å si at kommunen skal bære ansvaret, er lite realistisk, sier Filip Rygg.

I dag er det en statlig norm for antall barn pr. pedagog, men ikke for antall voksne pr. barn. I Bergen ble den kommunale bemanningsnormen fjernet gjennom kutt i barnehagebudsjettet for 2009. Den var én voksen på tre småbarn og én voksen på seks store barn.

Sier nei

I Bergen har Rødt, SV, Ap og Sp lovet å innføre bemanningsnorm i barnehagene, mens KrF, Venstre, Høyre og Frp er imot.

— Det er lite realistisk. Venstresiden foreslår det, men forslaget er uten bakkekontakt med økonomien. Vi vil ta til orde for at man nasjonalt går inn og ser på en norm, men det må følge med penger, sier Rygg.

— Hvorfor kan det ikke bli en lokal bemanningsnorm?

— Barnehagesektoren er allerede kraft underfinansiert. Hvis man forventer at kommunene skal ta stort løft uten statlig medvirkning, er det urealistisk, sier barnehagebyråden.

Vil ha lokal norm

Ap er blant dem som tar til orde for at det skal bli en bemanningsnorm for barnehagene i Bergen. Partiet vil at det i avdelinger med barn under tre år skal være minst tre voksne for hvert 9. barn, mens det for barn over tre år må være minst tre voksne for hvert 18. barn.

— En av grunnene til at vi foreslår dette, er at vi kan definere kvalitet i barnehagene i Bergen ut fra en slik norm. En annen årsak er at de ansatte i barnehagene i Bergen er tydelige på at det er behov for en slik norm. Da vil det ikke være tvil om hvordan bemanningen skal være i barnehagene, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Har dekning

— Men burde det ikke kommet en nasjonal bemanningsnorm, som regjeringen tok ansvar for?

— Vi er positiv til å ta den debatten, og tok opp på Aps landsmøte at det kan være behov for det. Samtidig er det lokalt selvstyre, og vi i Bergen kommune må ta ansvar for private og kommunale barnehager i egen kommune. Vi er positiv til å være med og definere en nasjonal norm, men det er viktig for oss å rydde i eget reir.

— Filip Rygg sier forslaget om kommunal bemanningsnorm er uten bakkekontakt med økonomien?

— Det er jeg helt uenig i. Dette er det som var definert før byrådet begynte å kutte innenfor barnehagesektoren. Vi har løftet det frem hvert år etter at de kuttet, og vi har vist i våre budsjetter at vi har dekning for å mene det, sier Thorsen.

Uenig

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund mener ikke at det bør komme en statlig bemanningsnorm.

— Barn og barnegrupper er forskjellige. En norm løser ikke problemet. Noen ganger er fem unger altfor mye, andre ganger er åtte helt passelig. Vi må gå inn og vurdere det enkelte barn, hva som er best for barna, sier han.

Hva mener du om bemanningen i barnehagene i Bergen? Si din mening under!

VIL HA NORM: Pål Hafstad Thorsen, Ap.
TOR HØVIK
VIL HA NORM: Filip Rygg, KrF.
PAUL SIGVE AMUNDSEN