Fasmer hevder klubben driver et terrorvelde på hans eiendom, mens klubben beskylder Fasmer for sabotasje.

— Alvøen rideklubb driver et terrorregime. De truer folk, og trenerer alt. Siden i høst har de okkupert lokalene her. De betaler ikke leie, og skylder meg to millioner kroner, hevder Didrik Fasmer jr.

— Fasmer driver konstant sabotasje av rideanlegget. Vi prøver å drive et idrettslag her, men må bruke masse tid på å ordne det han ødelegger. Vi har en avtale som gir oss bruksrett. Dette begynte som en liten sak, men har endt opp som et mareritt, sier formann i Alvøen rideklubb, Petter Gudim. Rideklubben har rundt 370 medlemmer.

Da BT var på Alvøen gård onsdag, oppsto det nok en opphetet diskusjon mellom rideklubbens ledelse og Fasmer. Partene er ikke enige om noe som helst, bortsett fra at det er en slitsom situasjon for alle involverte. De medgår også at situasjonen nok ser tåpelig ut fra utsiden.

— Men det er ikke så tåpelig når du lever med et sånt trusselbilde som det jeg gjør, sier Fasmer, som blant annet hevder å ha blitt truet med vold.

Startet i fjor

Striden har pågått siden høsten i fjor, og er blitt verre enn noensinne i løpet av desember. Krangelens kjerne er rideklubbens rett til å være på Alvøen gård. Fasmer, som forpakter Alvøen gård, har hevet en samarbeidsavtale partene inngikk i 1999.

Rideklubben har ikke akseptert hevingen av avtalen. Fasmer saksøkte klubben for å få dem ut av lokalene, men rideklubben vant saken i byretten. Saken er anket til lagmannsretten. Det verserer nå en rekke saker i rettsapparatet som har utspring i den samme striden. Hittil har partene brukt rundt en halv million kroner i saksomkostninger, og det blir trolig mye mer innen saken får en løsning.

Rideklubben beskylder Fasmer for å drive aktiv sabotasje av rideanlegget. Klubben politianmeldte Fasmer for tyveri av høy og kraftfôr til 15 000 kroner. Anmeldelsen ble henlagt. Han ble også anmeldt for å ha sluppet ut en hest fra stallen.

Tømte lastebillass med steiner

— Mandag tømte Fasmer ut et lastebillass med store steiner rett foran døren vi bruker for å ta hestene inn og ut av ridehallen. Det førte til farlige situasjoner, fordi vi måtte ta hestene ut gjennom publikumsinngangen, der det er mange barn og foreldre, sier Gudim.

Rideklubben så seg nødt til å kalle inn foreldrene i klubben til dugnad for å fjerne steinene. Torsdag jobbet en rekke mennesker i timevis med å fjerne steinlasset.

— Det kommer til å bli plassert mer stein der, for vi skal planere plassen. Men neste gang kommer vi nok til å plassere steinen lenger unna døren, sier Fasmer.

To grøfter på anlegget har skapt bråk. Fasmer har gravd opp grøftene, rideklubben har fylt dem igjen.

— Grøftene er gravd opp for å legge igjen nye rør til drenering. Rideklubben tar seg til rette på annen manns eiendom, og tetter igjen grøftene vi arbeider på, sier Fasmer.

— Det er en fare for hestene når grøftene blir stående åpne i dagevis, sier Gudim.

De tallrike anklagene går også på at Fasmer skal ha skrudd ned et lysanlegg, harvet opp ridebanen slik at den ble ubrukelig, klippet flere ledninger til høyttaleranlegget og sperret en inngangsdør ved å sette en traktor foran den. Han skal også ha fjernet utstyr som klubben er avhengig av i den daglige drift.

— Akkurat nå er det lite som tyder på en minnelig løsning. Det er tragisk for rideklubbens medlemmer, som stort sett er barn og ungdom. Det er dem det går ut over, sier advokat Christian Grahl-Madsen, som representerer Alvøen rideklubb.

- Åpen for løsning

— Familien Fasmer har alltid vært åpen for en minnelig løsning. Alvøen gård la for mange måneder frem forslag til minnelig avtale. Men rideklubben må vise konstruktiv vilje til å løse saken, sier Fasmers advokat, Eivind Pundsnes.

— Situasjonen er at rideklubben har tatt hånd om hele anlegget ý og inntektene. Rideklubben har tvunget hesteeierne til å betale direkte til rideklubben, for så å beholde samtlige inntekter. Samtidig sitter Alvøen gård igjen med utgifter til anlegg, bygninger og offentlige avgifter.

— Det er to løsninger på denne saken: Enten ordnes den i minnelighet, eller så fortsetter konflikten til den kommer opp for domstolene, sier Pundsnes.

STEILE FRONTER: Alvøen Rideklubb og Didrik Fasmer jr. krangler om det meste.
FOTO: JAN M. LILLEBØ