Kritikken fra Monica Mæland i Bergensavisen lørdag var rettet mot Helse Bergens håndtering av de pårørende. Mæland, som nå er i permisjon, pekte i et portrettintervju på at de pårørende ikke fikk godt nok tilbud av Helse Bergen i kjølvannet av Kristina-saken.

– Jeg opplevde at det var en uheldig debatt i etterkant når det gjelder boforhold og tilbud om dette på sykehuset fra Helse Bergen, sier Mæland. Disse uttalelsene reagerer Helse Bergen på.

– Vi synes det er svært merkelig av byrådslederen å gå ut med krass kritikk i mediene uten å ha kontaktet oss først, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

– Jeg uttaler meg som byrådsleder tjuefire timer i døgnet, og dette var et portrettintervju om mine personlige erfaringer, understreker Mæland.

Ikke forpliktet Bergens Tidende har tilgang til et leserbrev som ble sendt til BA i går, der Helse Bergen svarer på kritikken fra Monica Mæland. Her skriver informasjonsdirektør i Helse Bergen, Mona Høgli, at byrådslederen gir feilaktige opplysninger.

Hun tilbakeviser påstandene fra Mæland, og peker på flere praktiske grep som ble gjort av sykehuset.

– Mæland gir leserne feil opplysninger, og vi mener vi må fortelle hva som var realitetene rundt boforholdene og tilbudet vi ga dem, sier Høgli. Helse Bergen mener de tok hensyn til sakens spesielle natur, og ordnet med en egen familieleilighet til Kristinas far og søsken.

– Kristinas pårørende fikk disponere et firesengsrom på en sengepost de første ukene. Den var egentlig bare åpen på dagtid, men vi økte bemanningen av hensyn til omstendighetene, påpeker Høgli.

Ulik virkelighetsoppfatning Begge parter understreker at de ikke ønsker en krangel om Kristina-saken av hensyn til de berørte parter.

– Jeg registrerer bare at Helse Bergen føler at de må rettferdiggjøre sine handlinger i forbindelse med uttalelser jeg kom med i et portrettintervju. Det var mine personlige erfaringer etter Hatlestad-ulykken, ikke noe forsøk på å ta et oppgjør med det som skjedde, understreker Mæland.

– Jeg opplevde dette helt annerledes enn Helse Bergen beskriver, og jeg var – i motsetning til informasjonsdirektøren – til stede på sykehuset da disse spørsmålene skulle tas stilling til. Mæland synes det er rart at Helse Bergen reagerer så sterkt på dette.

– Deres fremstilling er jo akkurat like subjektiv, og jeg mener det viser hvor forskjellig virkelighetsoppfatning som råder her, sier Mæland.

Til tross for splid om sykehusets behandling av faren og søsknene til Kristina, er de to enige om å avvente videre diskusjon til granskingen fra Helsetilsynet er avsluttet.