Det er Kystradioen som melder dette.

BNR drifter hurtigbåtruten mellom Kleppestø og Nøstekaien med båten "Snarveien". Nå er BNR i konflikt med fylkeskommunen og Statens vegvesen om bruken av Kleppestø-kaien.

BNR har kjøpt den vestre delen av kaien og har i følge Kystradioen kontraktfestet retten til å bruke østre del av kaien til sin reservebåt. Men vegvesenet vil nå benytte denne plassen til opplagsplass for ferger.

Vegvesenet har i brevs form gitt BNR beskjed om å fjerne reservebåten. Fristen var 10. februar, men så langt har ikke BNR etterkommet kravet fra vegkontoret. BNR-ledelsen er fortvilet over situasjonen, og står fast på at selskapet har rett til å benytte seg av den østre delen av kaien.

— Dette er Davids kamp mot Goliat og et røveri mot BNR, sier Trygve Tønnessen til Kystradioen.

STRIDEN: Østre del av Kleppestø kai, der hvor en båt ligger på dette bildet, er stridens kjerne.