Gjennom sin advokat, Halfdan Mellbye, har Strønen flere ganger klaget på gebyrfastsettelsen. Torsdag ble klagen behandlet i komité for miljø og byutvikling, og enstemming avvist av politikerne.

Opprinnelig krevde Bergen kommune 553.900 kroner for behandlingen av Strønens mange byggeplaner i Jonsvollkvartalet. I fjor ble gebyret redusert til 478.900 kroner — fortsatt altfor høyt, i følge Strønen.

Advokat Mellbye har i klagen hevdet at gebyret umulig kan stå i forhold til kommunens tidsbruk på saken, som han anslår til 200-300 timer. Med en sats på 500-600 kroner i timen, vil rundt 180.000 kroner være en rimelig sum, mener advokaten. I tillegg har Strønen benektet at planområdet er over fem dekar, og hevdet at kommunens regelverk gir et maksgebyr på 100.000 kroner for tomter under fem dekar.

Byrådsleder Monica Mæland avviser at gebyret er urimelig. Tomten midt i Bergen sentrum berører mange særinteresser, og det har vært stor møtevirksomhet om saken, skriver hun i sin redegjørelse.

Ole Jan Strønen har levert en rekke ulike planforslag som er blitt behandlet av kommunen. Fortsatt er det ikke levert noen endelig bebyggelsesplan, og byrådet sier det er sannsynlig at saken krever ytterligere arbeid.

Strønen fikk for øvrig fredag medhold fra Fylkesmannen i at han har rett til å rive også de to gjenværende husene i kvartalet, Baneveien 8-12. Sydnes og Nøstet velforening har krevd utsettelse, men Fylkesmannen stadfester at rivingstillatelsen er gyldig. Strønen har selv sagt at han vil la husene stå inntil det er avklart om de kan flyttes.