— Det var et usedvanlig bra arrangement. Alt annet er krimskrams, sier ordfører Herman Friele (H) om Bill Clintons foredrag i Grieghallen 22. mai.

Men regningen etter festen er neppe for krimskrams å regne. I hvert fall ikke for arrangørene Tema Foredrag AS ved Terje Marcussen og Rune Iversen.

Det viste seg nemlig vanskelig å gjøre god butikk på en eks-president på bergensvisitt. Ifølge et brev fra Tema Foredrag AS til Herman Friele, tapte de opp mot én million kroner på arrangementet, deres egen arbeidsinnsats ikke inkludert.

Les hele brevet her!

Om underskuddet er stort, vil Tema Foredrag AS si lite.

— Vi ønsker ikke å kommentere noe av det som står i brevet, sier Rune Iversen.

«Venner av Bergen»

I brevet til Herman Friele minner Tema Foredrag AS om at avtalen var at Friele skulle skaffe 750.000 kroner i støtte til arrangementet fra «venner av Bergen».

Det er en fremstilling ordføreren er enig i.

— Jeg påtok meg ansvaret med å skaffe disse pengene fra næringslivet og kommunen. Da Bergen ikke fikk eneretten i Norge, falt kommunens støtte vekk, men jeg sto ved resten, sier Friele.

Summen ble dermed redusert til 600.000 kroner etter at det kom frem at Clintons bergensbesøk ikke var så eksklusivt som forventet.

Hvem disse «vennene av Bergen» var eller er, vil ikke ordføreren ut med. Men av brevet fra arrangørene fremgår det at både de og Herman Friele anså Bergens Tidende som en «venn».

- Forholder meg til avtalen

Friele forteller at han hadde muntlig kontakt med både BTs styreformann Jan Einar Greve og administrerende direktør Didrik Munch. Ifølge ordføreren svarte begge bekreftende på at de ville være med og støtte arrangementet.

— Jeg forholder meg til den avtalen, sier Friele.

Men da Tema Foredrag AS sendte faktura på 150.000 kroner til Bergens Tidende, kom regningen i retur med klar beskjed om at BT ikke hadde gjort noen avtale om støtte.

— Min positive holdning til tiltaket på vegne av BT har vært klart bekreftet på et tidlig tidspunkt. Men siden har jeg ikke hatt noen befatning med hva som er bestemt, Jan Einar Greve.

— Det var en løs kontakt mellom Friele og BT om arrangementet i en tidlig fase, men vi fikk aldri noen formell henvendelse om støtte, sier Didrik Munch.

- Ukjent

— Vi hadde en direkte kontakt med arrangørene hvor vi etter min oppfatning gjorde det klart at det vi kunne bidra med var noe annonsestøtte. Noen avtale utover det har vi ikke inngått, sier Didrik Munch.

Da Friele mottok brevet fra Tema Foredrag AS om at BT ikke ville betale, sendte han kopi av brevet til Jan Einar Greve.

— Jeg fikk telefon fra ham hvor han sa at jeg skulle betrakte saken som ordnet., sier Herman Friele.

— Ut fra det sendte jeg e-post til Tema Foredrag AS med beskjed om at saken var ute av verden og at BT har innbetalt 150.000 kroner. Om styreformann og administrerende direktør har avvikende syn på dette får bli en intern diskusjon i BT.

Det er likevel ting som tyder på at BT slett ikke har betalt.

— Det er ukjent for meg. Jeg sendte fakturaen tilbake fordi jeg mener vi ikke har noen slik avtale, sier Didrik Munch.

Heller ikke styreleder Greve har godkjent noen faktura.

— I hvilken form BT skulle yte støtte og hvor mye det var snakk om er en ren administrativ sak som jeg som styreleder selvfølgelig ikke vil legge meg opp i, sier Jan Einar Greve.

- Uryddig og uetisk

Heller ikke BTs sjefredaktør, Einar Hålien, er kjent med at mediehuset har lovet noen pengestøtte til arrangørene.

— Jeg hadde et møte med dem hvor de ønsket å få til en avtale hvor vi ikke skulle fremstå som offisiell sponsor, men skulle få privilegier med hensyn til intervjuer med hovedpersonene, sier Hålien.

— Jeg opplevde det som en uryddig og uetisk avtale. Samtalen ble ikke veldig lang, for å si det slik.

— Men det har vel ikke vært heldig at flere i BT har vært i kontakt om eventuell støtte til arrangementet?

— Det tror jeg vi kan være enige om.

DYR I DRIFT: Siden han forlot Det hvite hus for seks år siden, har Bill Clinton tjent nærmere 250 millioner kroner. Arrangørene av seansen i Grieghallen derimot, fikk lommeboken betydelig slanket av eks-presidentens besøk. Her er Bill Clinton i aksjon i Grieghallen.
Hommedal, Marit
HERMAN FRIELE: - Dette er en ikke-sak. BT har allerede betalt.
BERGENS TIDENDE
EINAR HÅLIEN: - Arrangørene har fremstått som uryddig helt fra starten.
Lillebø, Jan M.
DIDRIK MUNCH: - Dette er ukjent for meg. Vi har ingen avtale.
JAN EINAR GREVE: - Jeg lurer på om arrangørene spiller opp til å få mer enn de var lovet.