RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.noDet er Bergen kommune som har tatt ut det originale søksmålet mot komponistens sønn, Sveinung Sæverud. Kommunen krever rett til å ta ut strøm for å kunne vedlikeholde sin del av den praktfulle eiendommen i Fana. Dette avviser Sæverud. For knapt et år siden valgte Sveinung Sæverud regelrett å kutte strømmen fra uttaket i redskapshuset, fordi han hevdet at kommunen ikke har nødvendig samtykke. Dermed har kommunen gått rettens vei. Sveinung Sæverud har svart med å gå til motsøksmål. Han krever både penger, og at retten tar stilling til hele kommunens rolle på Silju-støl. Kommunen overtok Saken er berammet ved Bergen byrett 19. februar. Men Sæveruds advokat Lasse Davidsen har bedt om utsettelse til april på grunn av sykdom.Strømkrangelen har sin bakgrunn i at Bergen kommune overtok to tredjedeler av Siljustøl og deler av hovedbygningen da Harald Sæverud døde i 1992. Sønnen Sveinung, som fortsatt bor på Siljustøl, skulle eie resten. Dermed ble det opprettet et sameie under en stiftelse. Tar seg til rette Men de to eierne har ikke vært på talefot. Ifølge advokat Lasse Davidsen har Bergen kommune vært en dårlig samarbeidspartner og tatt seg til rette uten samtykke fra den andre eieren.Strømkrangelen toppet seg da et mobilt redskapsskur på hjul ble skiftet ut med et mer permanent redskapshus i fjor vinter. Da kommunen begynte å hente strøm fra uttaket i bygningen, slik man hadde gjort det fra det mobile skuret, ble det for mye for Sæverud. Han kuttet strømmen.Kommunen gikk umiddelbart til namsretten og fikk midlertidig medhold. Men partene er fortsatt uenige. Vil avvise motkrav — Vi ønsker ikke å gå til retten med en sak som handler om et lite strømuttak. Men det er frister for å kunne ta ut søksmål etter kjennelser i namsretten. Siden motparten fremdeles bestrider vår rett til strømmen, må vi gå rettens vei, sier advokat Benedicte Hordvik hos kommuneadvokaten til Bergens Tidende. Hun legger til at kommunen trolig vil be retten avvise Sæveruds motsøksmål. På alle sider Sveinung Sæverud vil ikke kommentere striden. Han viser til sin advokat:- For Sæverud er dette langt mer enn en fillesak om strømuttak. Dessuten er det jo Bergen kommune som går til rettssak. Da må han kunne forsvare seg. For ham er det viktig å få dekket investeringsutgifter på vel 100.000 kroner, samtidig som han ønsker å få avklart kommunens rolle på Siljustøl. Han opplever at kommunen sitter på alle sider av bordet. Den er både medeier på Siljustøl, driver museet gjennom en stiftelse og er samtidig reguleringsmyndighet, sier advokat Lasse Davidsen.