Byrådet gikk imot å bygge tunnelen. Men i bystyret er det flertall for bygging fordi Kristelig Folkepartis representanter er tunneltilhengere. Og tilhengerne er utålmodige. De synes det går for sakte med planleggingen av vei tunnelen.

Fremskrittspartiets Gunnar Bakke beskyldte bystyret for å vise sendrektighet. For å sikre at byrådet følger opp, ville han at byrådet skulle rapportere til bystyret om fremdriften i planleggingen hver tredje måned.Ragnhild Hedemann (SV) syntes ikke det var måte på hvordan KrF kroer seg med Ulriken-tunnellen.

— Her har Bergen sjanse til å vise seg frem som en by som velger bane i stedet for bil når det er mulig. Men her i salen har flertallet valgt bilen, konstaterte Ragnhild Hedemann.

I går ble det flertall for at tunnelen skal bygges som et privat/offentlig prosjekt. Og byrådet ble pålagt å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få dette til.