— Denne kranen var gjennom en omfattende sjekk i sommer. Den ble undersøkt mer grundig enn det reglene krever, sier daglig leder Svein Ivar Andersland i Svanco, transportsentralen som lastebilen var tilknyttet.

Han forteller at de har brukt tid på å forsøke å forstå hva som skjedde da kranen kollapset.

Gjennomgår rutiner

— Vi har gått gjennom hendelsen for å se på hva som gikk galt. Men aller mest for å kunne bruke det som skjedde til å forbedre rutinene våre. Det kan synes som vi må ta høyde for ting som vi aldri ville tro kunne skje, sier Andersland.

Han forteller at de har gjennomgått rutiner med hensyn til sikring rundt stedet der de driver, og sikkerheten til folk som er i nærheten av arbeidsstedet.

ETTERFORSKER: Arbeidstilsynet og politiet gransker ulykken der en kran brakk i to i Valkendorfsgaten.
2211-TIPSER

Det har vært et møte der hendelsen er gjennomgått i et forsøk på å finne hva som hendte da kranen kollapset og konteineren gikk i bakken fra stor høyde og traff to biler. Til alt hell gikk det ikke med menneskeliv i hendelsen.

Arbeidstilsynet sjekker nå om det kan ha vært vann i konteineren kranen løftet da den kollapset.

— Har dere sjekket om konteineren kunne vært tyngre enn antatt?

— Etter det jeg forstår, har konteineren blitt veid av vegmyndighetene og det er ikke funnet at den var tyngre enn det den skulle være.

3-4 uker på bilen

Andersland forklarer at det kreves eget kranførerbevis i tillegg til egen opplæring på den aktuelle bilen og kranen. Sjåføren hadde ikke vært lenge på den aktuelle bilen.

— Dette er en bil som er leid inn av oss. Såvidt jeg kjenner til har sjåføren kjørt akkurat denne bilen i 3-4 uker, sier Andersland.

- Hvordan opplevde sjåføren ulykken ?

— Vi overlater til politiet hva han har forklart. Og ivaretar ham på best mulig måte. Han trenger også litt fred etter å ha vært gjennom noe som dette.