En kranbil veltet torsdag ettermiddag i Damsgårdsveien, ved den nye DnB.

Ingen personer kom til skade, og det er heller ikke registrert store materielle skader.

Men Damsgårdsveien er sperret for gjennomkjøring. Det er uvisst når kranbilen kan bringes på rett kjøl igjen, og kjøres bort.