• Vi har sett lenge at noe må gjøres. Nå tar vi det krafttaket som kreves. Skolehelsetjenesten er et viktig redskap for å fange opp elever som sliter før det er for sent.

Det sier Trude Drevland, byråd for helse og omsorg i Bergen kommune til Bergens Tidende.

I dag får byrådet presentert en melding om skolehelsetjenesten som foreslår en kraftig styrking. Økt satsing på skoleleger og helsesøstre, åpen dør på helsestasjonen og styrket samarbeid med fastleger er noen av virkemidlene som skal redde flere barn og unge fra å havne på skråplanet eller i et psykisk uføre. Opprettelse av et skolehelseråd er også en del av planen.

— Vi må satse på et tilbud som er tilpasset og tilrettelagt for hverdagen til de unge, og skolehverdagen er en svært viktig del av livet. Når det skjærer seg der, er det skremmende lett å bli sittende fast i en situasjon med rus og psykiske problemer som det er vanskelig å komme seg ut av. Jeg har stor forståelse for rektoren på Ytrebygda som slår alarm om disse problemene og krever handling. Vi må innrømme at det har vært for lite fokus på skolens rolle når det gjelder barns psykiske helse. Nå gjør vi noe med det, sier Trude Drevland.

Må se signalene

Tanken er å få til et system der det er mulig å se signalene og fange opp risikotilfeller før det er kommet så langt at det er behov for tung psykiatrisk behandling. Da trenges det et tett og nært samarbeid mellom mange instanser, lærere, skolelege, helsesøster, fastlege, foreldre.

Alle har ansvar

— Alle har et ansvar, og alle må være våkne for å oppdage tidlige tegn på at alt ikke er som det skal være.

— Vi må snakke med ungdommene, ikke om dem. Hvordan er det med selvtillit, prestasjonskrav? Hvordan er forholdet til skolekamerater? Vi må være villige til å møte virkeligheten, og den er det bare ungdommene selv som vet hvordan er. Det vi gjør nå, er bare begynnelsen, men vi mener det er det rette stedet å starte på. Byråkratisk tankegang funker i alle fall ikke i forhold til ungdommer, sier Trude Drevland.

Store forskjeller

Meldingen om skolehelsetjenesten viser at det er stor forskjell mellom de ulike bydelene når det gjelder ressurser. I Fyllingsdalen er tilbudet best, mens Ytrebygda, Fana og Arna har størst behov for styrking, ikke minst fordi det er i disse bydelene man venter størst økning i elevtallet i årene fremover. Satsingen skal i første rekke ha som mål å styrke det forebyggende psykososiale arbeidet, ut fra tanken om at tidlig inngripen kan forebygge mistrivsel og utviklingsavvik, spiseforstyrrelser, utagerende eller asosial atferd og ikke minst rusbruk.

Meldingen skal etter å ha vært forelagt byrådet, behandles i komité for oppvekst. Den vil komme til bystyret senest i mars.