Det bekrefter samferdselsminister Torill Skogholm overfor Bergens Tidende.

I revidert nasjonalbudsjett som presenteres i dag, har hun plusset på rassikringsposten på årets statsbudsjett med 50 millioner kroner. Av dette er 6 millioner kroner avsatt til Hordaland. Årets påplussing innebærer at staten i år kommer til å bruke ca en halv milliard kroner til rassikring.

Samferdselsministeren sier ekstrabevilgningen er gitt etter gjennomgang av utarbeidede planer som allerede i finnes i fylkene. Ekstrabevilgningen er gitt på bakgrunn av denne oversikten.

— Vi har dermed forsikret oss om at det er mulig å sette i gang prosjektene i år, sier Skogsholm.

Trenger dobbelt så mye

De seks millionene vil bli brukt i Hardanger, men det er bare halvparten av det behovet som Hordaland vegkontor hadde meldt til Vegdirektoratet.

— Vi hadde satt opp rensking og sikring i Oddadalen og strekningen Austrepollen-Ænes i Kvinnherad. Videre hadde vi ønsket å forlenge en rasvoll ved Nedre Eidfjord. Dette har vi beregnet til rundt 12 millioner kroner. Dette var tiltak som kunne gjennomføres innen året var ute, sier Per Steffen Myhren ved Hordaland vegkontor til Bergens Tidende.

Samferdselsministeren varsler også at hun i den neste fireårsperioden vil bruke i underkant av 2 milliarder til å sikre farlige veier.

En halv milliard

I årets statsbudsjett er det allerede bevilget 394 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det overført 90 millioner fra fjorårets budsjett. Når vi regner inn tilleggsbevilgningen, vil staten bruke en halv milliard kroner til rassikring i år, sier Skogsholm.

Den forrige Bondevik-regjeringen laget et rassikringsplan for perioden 2002 til 2007. Målsettingen i denne var at det skulle brukes 2 milliarder kroner til rassikring. Nå ønsker regjeringen i stedet å bruke dette beløpet i en fire årsperiode.