KARI PEDERSEN

I går bar det til topps for Olaf Thommessen, andre nestleder i Venstre. Bokstavelig talt. 722 trinn rett opp Stoltzekleiven.

Men før kraftprøven presenterte nestlederen Venstres regionløsning for BT. Olav Thommessen, som leder partiets programkomité, sier at Venstre vil beholde tre forvaltningsnivåer. Men fylkeskommunen skal nedlegges og erstattes av 80 folkevalgte nivåer, ikke fem til åtte regioner, slik KS har foreslått.

Dette kommer partiet også til å gå inn for i distriktskommisjonen som leverer sin innstilling 12. oktober.

Uenig med Solberg

Forslaget om regionkommuner betyr ikke at de to regjeringspartiene Venstre og Høyre her står på linje. Mens kommunalminister Erna Solberg (H) vil at kommunene slår seg sammen i regionkommuner, ønsker Olaf Thommessen at regionkommunen skal ligge som et tredje folkevalgt nivå mellom kommune og stat.

— Erna Solberg har stjålet vår betegnelse, sier Thommessen, som i disse dager er på rundtur til partilag i Hordaland.

Venstres regionkommuner skal overta noe ansvar fra staten og noe fra kommunene. - Det er viktig at regionkommunene har reell beslutningsdyktighet, sier Thommessen, som ikke er rede til å si nøyaktig hvilke oppgaver de 80 regionkommunene skal ha ansvaret for.

— Fylkeskommunen ble aldri noen suksess. Hva får Venstre til å tro at folk vil slutte opp om en regionkommune?

— Jeg tror folk vil føle større nærhet til en regionkommune enn de gjøre til dagens fylkeskommune.

— Hvorfor ikke bare da følge Erna Solbergs oppskrift og få kommunene til å slå seg sammen?

— Tvangssammenslutning av kommuner er en dårlig løsning, og det skal mye til før vi går inn for to forvaltningsnivåer, sier Olaf Thommessen.

Formaner Bergen Venstre

At nestlederens rundtur faller sammen med bråket rundt stortingsnominasjonen i Hordaland, er helt tilfeldig, bedyrer han. - Det var bestemt for mange måneder siden, sier han.

— Forstår du kritikken av Lars Sponheim som kom på nominasjonsmøtet i Bergen Venstre?

— Bergen Venstre har en soleklar rett til å mene som de gjør. Men den type splittelse som partilaget her legger opp til, er ikke heldig. For Venstre er det avgjørende å få stortingsmandater i Hordaland, Oslo og Akershus, og det bør alle gode krefter samle seg om, lyder Thommessens formaning.