— Jeg synes det er utrolig at det blir gjort et vedtak som er direkte lovstridig. Dette er snakk om ungdommer som virkelig trenger hjelp. Kommunene søker ikke om plass i institusjon uten grunn, understreker Larsen.Han forventer at fylkeskommunen nå sender ut et nytt brev der det presiseres at barnevernloven vil bli fulgt. Dramatiske følger - Det er flere kommuner som reagerer sterkt på dette. De opplever at fylkeskommunen overprøver de faglige vurderingene i barneverntjenesten. Det er ingen tvil om at dette vedtaket vil få dramatiske konsekvenser for ungdommene det gjelder, sier Larsen.Fylkesrådmannen regner med at det er fra fem til ti ungdommer som vil bli berørt av sparetiltaket. Larsen stiller seg spørrende til anslaget.- Dette er tall som svinger hele tiden. Det er merkelig at man kan slå fast at ikke flere vil bli rammet, sier han. Flere kontaktet BT var fredag i kontakt med administrasjonen i flere kommuner i Hordaland og bydeler i Bergen. Få av dem kjente til at Fylkesmannen anser sparetiltaket som lovstridig.Nå har Bergen kommune sendt brev til samtlige bydeler der de gjøres oppmerksom på Fylkesmannens syn.- Vi legger til grunn den samme vurderingen. Dermed mener vi saken er avklart, sier kommunaldirektør for helse og sosial, Audun Øiestad.

PROTESTERER: Nestleder i Fellesorganisasjonen i Hordaland, Kenneth Larsen, er opprørt over at tenåringer med atferdsvansker ikke skal få plass i institusjoner og andre hjelpetiltak. – Dette er dramatisk. Vi snakker om ungdommer som virkelig trenger hjelp,
FOTO: HELGE SKODVIN