De to største cruisehavnene her i landet er Oslo og Bergen, og fra begge byene meldes det om økning i passasjerantallet. Over 200.000 cruisegjester vil gå i land i hver av byene i løpet av sesongen.

Også de andre større byene langs kysten kan glede seg over økende cruisetrafikk, men etter Oslo og Bergen er det de to nye verdensarv-stedene Flåm og Geiranger som er landet største cruisehavner. I fjor fikk Geiranger besøk av 165 cruiseanløp mens tallet for Flåm var 131.

Flere passasjerer

– Cruisetrafikken øker årlig med ca. 10 prosent. I år har vårt selskap en økning på over 15 prosent, og jeg vil anslå at økningen i bransjen som helhet er 10-15 prosent, sier administrerende direktør Arthur Kordt i European Cruise Service i Bergen.

Økningen skyldes for en stor del at det skjer en jevn utskifting av gamle skip med nye og større.

– Grovt sett kan vi si at passasjerantallet per anløp på Vestlandet i dag er 800-900 personer mens det for noen år siden var mellom 500 og 600, sier Kordt til NTB.

Oslo og Bergen

Bergen er et eksempel på at antallet skip holder seg mens passasjertallet stiger. I fjor tok byen imot 245 skip, og i vår er det innmeldt 253. Men endringer av reiseruter og uhell på skip har ført til at antallet i slutten av juli ser ut til å bli 243.

– Fortsatt kan det komme noen skip slik at antallet blir like stort eller større enn i fjor. Men passasjerantallet øker uansett, sier assisterende havnekaptein Sven Sjong i Bergen Havnevesen.

I fjor besøkte 190.000 cruisepassasjerer byen, og Sjong føler seg trygg på at antallet kommer over 200.000 i år.

Oslo og Bergen kniver om å være den største cruisehavnen. Tradisjonelt har Bergen hatt flest anløp mens Oslo har hatt større båter innom og dermed et høyere antall besøkende passasjerer. Dette skyldes at Oslo er stopp på en populær reiserute som går til hovedsteder i Norden og rundt Østersjøen.

I slutten av juli ser det ut til at Oslo vil få 160 anløp i år, litt færre enn anmeldt i vår.

Verdensarvsteder

I juni i år markerte dronning Sonja Nærøyfjorden som et nytt verdensarvsted.

I år kommer det 138 cruiseskip til Flåm, like ved det nye stedet på UNESCOs liste.

– Det er vanskelig å si hva verdensarvstatusen har å si for cruisetrafikken. Den betyr nok mer for turister som reiser på egen hånd, bussreisende og dem som kommer med egne båter. Men det er klart det har betydning, sier Alf Strømsnes i Flåm Utvikling. .

– De større cruiseskipene kan ikke gå inn i Nærøyfjorden, men de mindre skipene går gjerne inn til Gudvangen for å få med seg naturen langs fjorden.

Antallet cruiseanløp i Flåm øker med sju fra i fjor, og Strømsnes bekrefter overfor NTB at tendensen med flere passasjerer per skip også gjør seg gjeldende i Flåm.

I Geiranger, det andre nye norske verdensarvstedet, meldes det om noe færre anløp i år enn i fjor, men også der ventes passasjerantallet å øke, fra 120.000 i fjor til 130.000 i år.

Også Flåm har stor vekst i cruisetrafikken. Her er det Royal Princess som frakter japanske turister.
ROAR CHRISTIANSEN
Oslo holder også stand som populær cruisehavn. Her er det «Freedom of the Seas» som ligger til kai.
Bjelland, Håvard
Geiranger melder om færre anløp, men flere passasjerer. Her har bygden besøk av et portugisisk fartøy.
Lillebø, Jan M.