På et ekstraordinært møte på Quality Hotell på Sandsli lørdag vedtok representantskapet i Hordaland Ap å snu i kraftlinjesaken.

57 av de 67 delegatene stemte for styrets forslag om at luftspenn er den beste løsningen.

Vi må ta stilling til vanskelige saker, også i et valgår

Fylkesleder Sveinung Valle

Fornøyd leder

Fylkesleder Sveinung Valle var fornøyd da avstemningen var over.

— Vi må ta stilling til vanskelige saker, også i et valgår, sa han på møtet.

Valle kunne også konstatere at det ikke ble noe rabaldermøte, som flere politikere i Hardanger varslet i Bergens Tidende på forhånd.

De fleste som stemte imot, kommer fra Ulvik og Granvin, men det var også flere fra Hardanger som gikk inn for styrets innstilling.

— Derfor er det grunn til å si at luftspenn har bred oppslutning fra hele fylket, sier fylkessekretær Roald Kvarme til NTB.

Inntil lørdag har Hordaland Ap stått på årsmøtevedtaket fra 2006, som sier at luftlinjen mellom Sima og Samnanger ikke bør bygges.

Representantskapets vedtak lyder som følger: «På denne bakgrunn vil Hordaland Arbeiderparti anbefale regjeringen å opprettholde vedtak om bygging av luftlinje Sima-Samnanger og at traseen justeres i samråd med berørte kommuner med sikte på å unngå unødvendige belastninger».

FAKSIMILE: Bergens Tidendes papirutgave lørdag 19. februar.

Ny kunnskap

Ifølge fylkesleder Sveinung Valle er det ny kunnskap som har fått styret i Hordaland Ap til å snu.

— Når vi nå leser rapportene fra ekspertutvalgene og har fått ny kunnskap om flere sider av saken enn vi var klar over tidligere, mener vi det er grunnlag for en ny beslutning. Det ligger noen vilkår til grunn for bygging av sjøkabel som er slik at Hordaland Ap ikke kan gå med på dem, sa Valle til Bergens Tidende lørdag.

Hordaland Ap mener for øvrig at forsyningssikkerheten i Bergens-området ikke er god nok i dag og at det må iverksettes tiltak for at sikkerheten skal nå den standard som kreves i Norge ellers.

«Vi kan ikke godta at BKK-området blir eget prisområde, noe som kan føre til at vi på kalde vinterdager kan oppleve å få 40-50 % økt strømpris i forhold til dagen situasjon», sier Hordaland Arbeiderparti i sin uttalelse.

Hva mener du om vedtaket? Diskuter under: