OVE A. OLDERKÆR

Stord

Ulukka skjedde i krysset ved Statoil-stasjonen på Vabakken ved Leirvik om lag klokka 7.50.

På denne tida er det i området stor trafikk av skuleelevar til fots, på sykkel og moped.

Det var glatt på Stord-vegane i morgontimane, men der er uklart om det var årsak til kollisjonen. Det er ikkje mistanke om promillekøyring, opplyser konstituert Stord-lensmann Odd Harald Hovland.

Den 16-årige guten fekk ikkje livstrugande skader.