Jordskjelvet, som hadde sentrum 200 kilometer vest for Florø, er det største i Nordsjøen siden 1988.

– Det var merkbart både på Vestlandet, Statfjord-feltet og Shetland. Vi har fått flere henvendelser fra Vestlandet. Mange flere ville sikkert merket det hvis det hadde skjedd på dagtid, sier professor Jens Havskov ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Også BT fikk melding om rystelser i Arna. Skjelvet ble registrert klokken 02.50 søndag.

Langsomt skjelv

– Det var en langsom rystelse med lav frekvens omtrent ti kilometer under havbunnen, sier Havskov.

De som bekymrer seg over at en tsunami skal skylle innover Fisketorget, kan slappe av. Riktignok er det ventet at Vågen vil flomme over på Bryggen i dag, men det har ingen sammenheng med søndagens skjelv.

– Man må minst opp i 6,5-7 på Richters skala for at det skal være fare for en tsunami.

Heller ikke plattformarbeidere i Nordsjøen trenger engste seg. Installasjonene er konstruert for å tåle langt kraftigere rystelser.

Les mer om jordskjelvregistreringer i Norge og utlandet på skjelv.no.

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (f.eks. sprengninger) fra idag og syv dager bakover i tid.
NORSAR