Det såkalte krakker-anlegget stenges ned midlertidig, og i den forbindelse blir det svart røyk.

— Det vil nok være en del røyk i et par-tre timer før det avtar. Dette er en ordinær prosess, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Røyken stammer fra brente hydrokarboner, og utslippene er godt innenfor de tillatte verdiene, ifølge Eek.

Krakker-anlegget er en viktig del av raffineriet i Nordhordland. Her brytes store petroleumsmolekyler (råolje) ned til mindre enheter, slik at det kan produseres bensin, fyringsolje og andre produkter.

UFARLIG: Den svarte røyken er ikke farlig for lokalbefolkningen, ifølge informasjonssjef Morten Eek i Statoil.
Øyvind Hagen / Statoil