Frontene var harde da toppsjefene i HSD og Gaia møtte fungerende byrådsleder Henning Warloe i Bergens Næringsråd i går.

Warloe kunne fortelle de fremmøtte næringslivsfolkene at byrådet har vedtatt å si nei til den planlagte fusjonen de to direktørene brenner for. Det fikk Gaia-sjef Arne Buanes til å tenne.

– Hvis jeg hører byrådet jamre om filialbyen Bergen i fremtiden, vil jeg slå kraftig tilbake, sa Buanes, vel vitende om at byrådet representerer selskapets største eier, Bergen kommune.

Bakgrunnen for Buanes' vrede er et av hovedargumentene for fusjonen: At det vil gi et stort, nasjonalt transportselskap med hovedkontor i Bergen.

Han la også stor vekt på hensynet til de ansatte:

– Gaia har 1200 ansatte. Det er ikke en gullklump som Bergen kommune kan gjøre hva de vil med. 1200 ansatte er en masse sjeler. Vi har funnet en løsning for Gaia som ikke bør kastes vekk.

Warloe på sin side repliserte med å vise til at DnB også formelt hadde hovedkontor i Bergen etter fusjonen mellom Bergen Bank og DnC. I virkeligheten flyttet det meste til Oslo, slik at bare adressen ble igjen i Bergen.

Byrådet frykter pengesluk

Warloe (og dermed byrådet) og de to direktørene var ikke uventet uenige om det meste på møtet:

  • Warloe mener fusjonerte HSD/Gaia blir så stort at det i praksis vil få monopol i Bergen, og dermed kan presse opp prisene på billettene. HSD og Gaia mener kommunen står fritt til å dele opp bussrutene i ulike «pakker», og velge andre selskaper til deler av bussnettet. Her viser de til Stavanger.
  • Warloe mener kommunen kan tjene mellom 70 og 90 millioner kroner mer på å selge Gaia-aksjene til høystbydende, fremfor å godta fusjonen. Selskapenes direktører viser til beregninger som viser at aksjekursen (og dermed verdien av kommunens aksjer) i det nye selskapet kan øke med 70 prosent innen utgangen av 2007. * Warloe frykter kommunen blir nødt til å bli med på dyre aksjeutvidelser, når selskapet trenger mer penger. Han mener det vil gå ut over andre investeringer i kommunen, som skoler. HSD-sjef Dagfinn Neteland, som blir konsernsjef i det nye selskapet, avviste at de trenger friske penger de nærmeste årene.

Unngikk å svare

Debatten var ellers preget av en rekke påstander og spørsmål som ble stående ubesvart.

Neteland spurte gjentatte ganger om ikke Warloe ville klargjøre hvilke premisser som ligger bak den gunstige prisen som er satt på et Gaia-salg. Hensikten var å få Warloe til å innrømme at den høye prisen betinger at kommunen gir kjøperen fem års monopol og i tillegg punger ut for alle selskapets eiendommer.

Warloe unngikk behendig å besvare invitasjonen fra Neteland.

Neteland og Buanes vek like behendig unna da Warloe lovet å gå inn for fusjon, dersom de to direktørene lovet å gi busspassasjerene hele synergieffekten pluss fjorårets overskudd i de to selskapene. Til sammen 100 millioner.

– Hvis dere kan love det, vil jeg gå inn for fusjonen umiddelbart! sa Warloe.

– Det er klart det ikke er noe jeg kan sitte her og love. Det er opp til styret, det, sier Neteland til BT.

Det nye i byrådets innstilling til bystyret, der de altså går imot fusjonen, er at de også går mot et salg av Gaia. I alle fall inntil videre. Det er en klar invitt til SV, som etter alt å dømme vil avgjøre om det blir flertall for eller mot en fusjon i bystyret 19. juni.

KJØLIG TRIO: HSD-sjef Dagfinn Neteland og Gaia-sjef Arne Buanes, som omtalte seg selv som «Knoll og Tott», gikk i kraftig klinsj med fungerende byrådsleder Henning Warloe om HSD/Gaia-fusjonen i Bergens Næringsråd i går.
PAUL S. AMUNDSEN