I april i fjor ble det totalt registrert tre sykkelulykker med personskader i Hordaland politidistrikt. I år var tallet doblet til seks. Begynnelsen av mai tegner ikke bedre. Så langt i måneden har bt.no omtalt fem tilfeller, fire av dem i dag, 6. mai.

— Vi snakket faktisk på morgenmøtet i dag om at det har vært uvanlig mange slike ulykker, sier leder for trafikkseksjonen ved Hordaland politidistrikt, Jan Gunnar Bøe, til bt.no.

— Selv om tallene er små, er jo økningen dramatisk. Vi må se ekstra på dette feltet, det er det ingen tvil om. Vi må se om vi kan finne sammenhenger, om det er samme type ulykker osv, sier Bøe.

Lederen for trafikkseksjonen legger til at det er vanlig med en økning av slike ulykker på denne tiden av året.

— Det er klart at årstiden har mye å si. Det er mange som tar ut syklene. Kanskje trenger vi litt tilvenningstid, både bilister og syklister.

Bøe får støtte av direktør i Trygg Trafikk, Leiv A. Ellevseth.

Nå er det tiden for slike ulykker. Samtidig er - det stadig flere som sykler, sier Ellevseth.

— En annen årsak er at tilbudet til syklistene mange steder er for dårlig. Dermed havner de i trafikken sammen med bilene.

De siste ulykkene:

  • En 12 år gammel jente sykler på en eldre dame i Aurlandslia bak Fanatorget. Damen påføres kuttskader og kjøres til legevakten med ambulanse.
  • 6. mai: En kvinnelig syklist kjører i en annen syklist bakfra ved krysset Gamle Nygårdsbro - Møllendalsveien. Den 26 år gamle kvinnen slenges over sykkelen, i asfalten og påføres hodeskader. Kvinnen kjøres til Haukeland universitetssykehus.
  • 6. mai: En voksen mannlig syklist blir påkjørt av en kvinnelig bilist på Sagvåg på Stord. Ulykkesårsak er trolig at bilisten ikke overholdt vikeplikten. Ingen alvorlige personskader, men kjøres til sykehus for kontroll.
  • 6. mai: En kvinnelig syklist i 30-årene blir påkjørt av en personbil like ved Nesttun. Kvinnen slipper unna uten alvorlige skader, men kjøres til legevakten for sjekk.
  • 4. mai: En mann i 20-årene påføres hodeskader etter å ha blitt påkjørt i Mikael Krohns gate. Mannen kjøres akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus.
  • 21. april: En kvinnelig syklist skades etter at hun ble påkjørt i fotgjengerfeltet ved Esso-stasjonen i Bjørnsonsgate. Kvinnen syklet på grønt, Den mannlige bilføreren på rødt.
  • 21. april: En 14 år gammel gutt fraktes til Haukeland universitetssykehus med lettere skader etter at han kolliderte med en bil i Sandalsbotn i Fana. Gutten kom i høy fart på sykkel da en bil kjørte ut i et veikryss.
HODESKADER: En kvinne ble kjørt til sykehus med hodeskader etter en trafikkulykke ved krysset Gamle Nygårdsbro - Møllendalsveien 6. mai.
KRISTER HOAAS