I 2008 var det 26 syklister som skadet seg i Bergen sentrum politidistrikt. I fjor steg tallet til hele 34 sykkelulykker med personskade.

Til sammenligning var det i 2008 57 bilførere som ble skadet i sentrumstrafikken, mens det ved utgangen av november 2009 var 56, det viser tall bt.no har fått fra trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

— Den endelige statistikken for 2009 er ennå ikke klar, jeg må derfor ta forbehold om at det kan bli endringer, opplyser politiførstebetjent Jens Kleppe ved trafikkseksjonen.

Kleppe, som i flere år har fulgt bergensernes atferd i trafikken, konstanterer at antall sykkelulykker med personskade i sentrum distrikt nå kommer som nummer to etter bilulykker.

Alvorlige ulykker

— Ingen syklister omkom i vårt distrikt, men vi har hatt et par alvorlige trafikkulykker hvor syklister var involvert, forteller Kleppe.

Han sikter spesielt til den alvorlige ulykken i Kaigaten hvor en kvinnelig syklist ble alvorlig skadet etter å ha syklet i Bybanetraséen og ble påkjørt av en buss. Hennes far ba etter ulykken politikerne om å bedre forholdene for syklistene i sentrum.

— Flere syklister på veiene er nok mye av forklaringen til at flere skader seg på sykkel, men vi mener det er store mørketall og at flere som skader seg aldri melder fra til politiet, sier politiførstebetjenten som har lang erfaring fra trafikkseksjonen.

Bybaneutbygging, graving og bilkøer inn mot sentrum kan være årsaker til at flere setter seg på sykkelsetet. Tour de France kan være en annen årsak til at sykling har økt i popularitet.

Bryter trafikkreglene

Men syklingen begynner altså for alvor å vise på ulykkesstatistikken og politiet er ikke imponert over holdningene til enkelte.

— Mange syklister har vanskelig for å følge trafikkreglene. Det sykles på kryss og tvers mellom vei, fortau og sykkelstier. Vi ser at flere sykler på rødt lys og i høy hastighet smetter seg mellom både små og kjøretøyer, sier Kleppe.

Han sier syklistene ikke er skyld i alle ulykker, men tror altså flere kunne vært unngått med mer aktsomhet fra tohjulingene.

Kleppe trekker spesielt frem at syklister ofte er vanskelig å se for andre trafikkanter og at de kommer fort inn i trafikksituasjoner som kan utvikle seg til ulykker.

— Vi må bli flinkere til å ta hensyn til hverandre i trafikken. Både bilførere, fotgjengere og syklister har det for travelt. Med høy hastighet går det ofte galt, sier Kleppe.

Irriterer seg over andre

Betjentene ved trafikkseksjonen har flere ganger registrert at de forskjellige trafikkantgruppene irriterer seg over hverandre.

— Bussjåfører og syklister er velkjent, bilister og fotgjengere likeså, sier den erfarne politiførstebetjenten.

Han gleder seg likevel over at antallet ulykker med motorsykler og andre tohjulinger har gått tilbake i 2009.

Når Bybanen settes i drift fra juni i år, frykter politiet at det kan kan føre til ulykker fordi bergenserne ikke er vant til å forholde seg til skinnegående trafikk.

Advarer mot Bybanen

— Det er grunn for bergensere å være oppmerksom på Bybanen. Husk at den beveger seg stille stille, kommer raskt på og har lang bremsestrekning før den stanser. Det er et nytt element i bybildet som vi må vise aktsomhet over, sier Kleppe.

Det er en grunn til at det nå er ulovlig å sykle i Kaigaten hvor bybanetraséen går.

— Det er heller ikke fotgjengeroverganger i gaten, men krysningsfelt hvor fotgjenger selv bærer ansvaret. Årsaken er at Bybanen får forkjørsrett nesten over alt. Fotgjengere, syklister og bilister har vikeplikt, sier Jens Kleppe.

- Dårlig tilrettelagt

Også syklistene frykter flere ulykker på grunn av Bybanen, forteller Åse Simonsen, leder i Syklistenes landsforening i Bergen og omegn.

— Enkelte steder har du ingen annen mulighet enn å sykle i eller krysse Bybane-traseen for å komme frem. Disse skinnene er jeg stygt redd for at er veldig glatte. Det er fort gjort å skli, det har jeg selv vært ute for i Gøteborg for noen år siden, sier Simonsen.

Hun synes at forholdene for syklister i Bergen er for dårlige.

— Det er dårlig vedlikehold på sykkelveier, og mye høye kanter. Jeg vet om folk som har syklet på kanter og brukket både kragebein og armer. Jeg mener også å ha lagt merke til at det er mange ulykker i rundkjøringer. Rundkjøringer er en dårlig løsning for syklister, sier Simonsen.

Hva mener du kan gjøres for å få ned antall sykkelulykker i Bergen? Diskutér saken nedenfor.

Politiførstebetjent Jens Kleppe varsler økt overvåkning av Bergens-trafikken i 2010. ARKIVFOTO: Tor Høvik.