Minsteprisen for å parkere i garasjeanleggene i boligsonene i Bergen går opp fra 416 til 640 kroner måneden, dersom byrådet får det som det vil. Byrådet mener at satsene i Bergen er svært lave, og vil heve de til nivå med Trondheim. Prisøkningen blir i så fall gjort gjeldende fra 1. juli.

Skansedammen koster 49 mill

Det er 456 slike parkeringsplasser i garasjeanlegg i Bergen. Økningen i satsene gjøres for å holde tritt med utviklingen i kostnader for bygging av slike anlegg og økende etterspørselen etter denne type parkeringsplasser, skriver byrådet. Endelig avgjørelse blir tatt i bystyret.

Det første boligsoneanlegget som skal bygges, ligger under Skansedammen. Det får en kapasitet på 193 biler og vil koste 49 millioner kroner.

Årelang kamp

Bystyret vedtok i 2003 at det skal bygges et underjordisk parkeringsanlegg for beboere på Skansen. Anlegget er blitt utsatt på grunn av klager fra naboer og Riksantikvarens beslutning om å frede Skansedammen. Fredningsvedtaket ble i juni 2009 opphevet av Miljøverndepartementet etter klage fra Bergen kommune.

Byrådet går inn for at parkeringsanlegget under Skansedammen skal bygges i to etasjer. 40 millioner kroner av bevilgningen blir foreslått hentet fra boligsonefondet, mens det resterende beløpet finansiert gjennom opptak av lån fra parkeringsfondet.

Hva synes du om prisøkningen?