For første gang har antallet voldtektsanmeldelser på ett år kommet opp i et tresifret beløp.

Hele 99 voldtekter og 11 voldtektsforsøk ble anmeldt i Hordaland i 2006.

— Vi har aldri hatt så høye tall, sier politioverbetjent Morten Ørn ved analyseseksjonen i Hordaland politidistrikt.

I 2005 ble 87 voldtekter anmeldt.

Kvinner drikker mer

Også voldtektsmottaket i Bergen opplevde i 2006 et historisk høyt antall henvendelser. 137 personer tok kontakt med mottaket etter seksuelt misbruk og voldtekter i fjor. Antallet var 80 i 2005.

Morten Ørn tror økt alkoholforbruk blant kvinner kan være en av årsakene til den store økningen.

— Vi ser i en del tilfeller at ofrene er overstadig beruset yngre kvinner, og at menn tar seg til rette og ikke tar et nei for et nei, sier politioverbetjenten.

Overlege Eivind Damsgaard bekrefter at mange av kvinnene som kommer til voldtektsmottaket er sterkt beruset.

— Det er et problem at mange ikke husker. De har gjerne våknet opp i et rom delvis avkledd, og er ikke helt sikre på hva som har skjedd, sier Damsgaard.

Hovedtyngden av kvinnene som tar kontakt med voldtektsmottaket er veldig unge, mellom 15 og 19 år. Bare to-tre mannlige voldtektsofre ber om hjelp hvert år.

Flere anmelder partneren

Politioverbetjent Morten Ørn har sett en tendens til at flere kvinner velger å anmelde voldtekter der en partner står bak.

— I noen av sakene har ikke helt unge kvinner oppsøkt hjelpeapparatet av andre årsaker, og så er det kommet frem at de er blitt voldtatt av partneren, sier han.

Ørn påpeker at økningen i antallet anmeldelser naturligvis kan skyldes at en større andel av ofrene faktisk velger å gå til politiet.

— Det kan godt hende at voldtektsmottaket har gjort terskelen lavere for å si ifra om det som har skjedd, og at det i seg selv bidrar til at flere anmelder, sier han.

Overlege Damsgaard forteller at så mange som 75 prosent av kvinnene som kommer til voldtektsmottaket velger å anmelde. For få år siden var andelen 50 prosent.

Få overfallsvoldtekter

Scenariet der voldtektsmannen kommer hoppende ut fra bak en busk og overrumpler sitt offer, er svært uvanlig. I hele 2006 fikk Hordalands-politiet kun én anmeldelse av såkalt «overfallsvoldtekt», det mye omtalte tilfellet i Haukelandstunnelen, i tillegg til et forsøk.

Langt mer vanlig er det at voldtekter skjer i forbindelse med et nachspiel, eller ved at en kvinne blir med en mann hjem fra byen.

— Mange tar sine forholdsregler ved å ta med seg noen venninner, men vi har sett flere eksempler på at venninnene har forsvunnet etter hvert. Så skjer overgrepet når kvinnen sitter igjen alene med mannen, sier Damsgaard.

Han forteller at mange av ofrene sliter med skyldfølelse etter overgrepene.

— Mange sliter med anger i etterkant. De spør seg selv hvorfor de ble med mannen hjem, forteller overlegen.

Voldtektsmottaket i Bergen tilbyr ofrene en samtale, legesjekk og rettsmedisinske undersøkelser. I tillegg formidler de kontakt med politi og bistandsadvokat.

Amundsen, Paul S.