Foreldrene til de seks år gamle tvillingene Claus og Bernt, Margit Holm Pedersen og Otto von Münchow, var blant dem som fikk sjokk da regningen dumpet ned i postkassen. For dem betyr økningen fra 1385 kroner til 1625 kroner per barn nesten 500 kroner ekstra å betale i måneden.

— Jeg ble sint, og ville ikke bare betale uten å si fra. Jeg ringte Barnehageservice, og de bekreftet at prisen var riktig. De sa den var blitt satt opp etter et bystyrevedtak 24. juni. Vi er ikke blitt varslet om økningen, sier Holm Pedersen.

Økningen i pris er på over 17 prosent. Det reagerer von Münchow på.

— Prosentvis er det svært mye. Og jeg synes det er litt underlig at et slik vedtak blir gjort like før folk skal på ferie. Er det fordi regningen skal ligge og vente på oss når vi kommer hjem, så vi ikke får tid til å protestere?

Flere reagerer

Bergens Tidende har vært i kontakt med flere foreldre som reagerer på prishoppet - og særlig på at det ikke ble varslet.

— Da jeg takket ja til fulltidsplass på SFO til min sønn på seks år før sommerferien, fikk jeg oppgitt at det skulle koste 1385 kroner i måneden. Det var en ubehagelig overraskelse å få regningen i posten. Tilbudet jeg hadde sagt ja til var et annet enn det jeg fikk, sier Tyra Hesseberg.

Hun vil protestere, og håper på å få flere foreldre med seg.

— Jeg har vurdert å betale inn 1385 kroner, prisen jeg takket ja til, i protest. Problemet er bare at betalingsfristen gikk ut 1. august, så det er nok vanskelig å få flere foreldre med, sier Hesseberg.

Økte lønnskostnader

Årsaken til prisøkningen er ifølge byråd for barnehage, skole og idrett, Anne Gine Hestetun (Ap), økning i lønns- og pensjonskostnadene til de ansatte på SFO. Det er foreldrene som etter det såkalte selvkostprinsippet skal betale lønnen til de ansatte, mens kommunen dekker andre utgifter.

— Tertialrapporten som ble lagt frem for bystyret i juni viste at lønns- og pensjonsutgiftene hadde økt. Byrådet foreslo for bystyret å øke satsene, og et flertall i bystyret stemte for, sier Hestetun.

Hun sier hun skjønner foreldre reagerer på at økningen.

— Dette skjedde fort. At foreldrene ikke fikk varsel gjennom avisene før nå, er en konsekvens av den raske behandlingen. Men vi mente det var best å kontakte foreldrene over sommeren. Dessuten ble det lagt ut informasjon om prisøkningen på våre hjemmesider. I tildelingsskriv står det at satsene kan endres, sier Hestetun.

Kuttet 217 millioner

I årets statsbudsjett har regjeringen kuttet tilskuddet til SFO med 217 millioner, og fjernet selvkostprinsippet, slik at kommunene kan kreve så mye de vil for SFO-plasser. Det har ført til prisøkning i svært mange av landets kommuner - men det er altså ikke dette som er begrunnelsen for prishoppet i Bergen. Kommunen skal nå beregne hvor mye kuttet i statlige tilskudd vil bety i merutgifter. Anne Gine Hestetun avviser ikke at det reduserte tilskuddet kan føre til enda et prishopp.

— Hvis det viser seg at dette betyr store ekstrautgifter for kommunen, kan foreldrene da vente enda en prisøkning? Kommunen kan jo nå kreve hvor mye de vil.

— Vi har ikke diskutert om det vil bety økt foreldrebetaling. Vi har ingen planer om øke prisene ytterligere.

— Men hvis kommunens utgifter øker, må dere ikke da dekke de inn på et vis?

— Jeg vil ikke gå inn på dette spørsmålet før vi er ferdige med beregningene, sier Hestetun.

Vil ha gratis SFO

Jens Stoltenberg, lederen i Arbeiderpartiet, har gjort det klart at gratis SFO-tilbud er en av Aps kampsaker. Hestetun mener ikke det er et problem for partiet at Aps lokalpolitikere samtidig er med på å øke SFO-prisene.

— Vi hilser et gratis SFO velkommen. Det er ingen konflikt mellom at Arbeiderpartiet ønsker gratis SFO, og at lokalpolitikere øker prisene. Vi er nødt til å styre etter de økonomiske rammene til kommunen, og de nasjonale føringene til dagens regjeringen, sier Hestetun.

REAGERER: Margit Holm Pedersen reagerer på at prisen for SFO-plass til Claus (t.v) og Bernt øker med mer enn 17 prosent. <br/>FOTO: TOR HØVIK
TOR HØVIK