Tall BT har innhentet fra Statens innkrevingssentral, viser en kraftig nedgang i antall forelegg for mobilbruk under kjøring i 2013. Sjåfører som har brutt forbudet mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn, er til sammen blitt 12,8 millioner kroner fattigere så langt i år.

Det tilsvarende tallet i samme periode i fjor var 13,8 millioner. Antall saker er redusert med åtte prosent.

I Hordaland har tendensen enda klarere. Her er det snakk om en nedgang på 17 prosent.

Sogn og Fjordane derimot har en økning fra 48 saker til 82. — Det er veldig gledelig dersom nedgangen skyldes en positiv holdningsendring i forhold til mobilbruk under kjøring, sier seksjonsleder Jens A. Kleppe ved trafikkseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Tidobling

I fjor oppga UP at de har registrert en tidobling av antall lovbrudd på mobilforbudet i bil siden 2004. Hver fjerde nordmann sier de har vært i farlige situasjoner i trafikken på grunn av ulovlig mobilbruk, skrev VG Nett.

2. mai ble reglene skjerpet. Nå er det forbudt å skrive tekstmeldinger eller fikle med andre ting på mobilen. Forbudet gjelder selv om du bruker handsfree-stativ.

Sjåfører som blir tatt, vil få et forenklet forelegg på 1300 kroner.

Men foreløpig finnes det ingen tall som kan vise om denne endringen har hatt noen effekt.

— Det er for tidlig å si noe om mai og juni. Årsaken er at det tar tid før politiet får oversendt foreleggene til oss for innkreving, sier informasjonssjef Tore Bratt i Statens innkrevingssentral til BT.

Politiet: Fortsatt et problem

Politiet er også usikre på om nordmenns oppførsel i trafikken virkelig har endret seg.

Vårt inntrykk er at det stadig er et stort antall førere som bruker mobilen under kjøring på en eller annen måte Jens A. Kleppe, Hordaland politidistrikt

— Vi antar at innskjerpingen vil ha en positiv effekt, blant annet fordi folk blir mer bevisst forbudet og fordi den understreker faren ved mobilbruk. Men dette er vanskelig å lese direkte ut fra trafikkbildet og for tidlig til å si noe sikkert om. Vårt inntrykk er at det stadig er et stort antall førere som bruker mobilen under kjøring på en eller annen måte. Antall reaksjoner i form av anmeldelser og forelegg er derfor i stor grad er avhengig av politiets kontrollaktivitet og hvordan kontrollene innrettes, sier Kleppe.

Politiet i Hordaland har ikke statistikk som viser om antall kontroller har gått opp eller ned.

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen mener at en nedgang på åtte prosent på landsbasis ikke er dramatisk.

— Vi vet ikke om nedgangen skyldes mindre kontrollvirksomhet, eller at det flere overholder påbudet om handsfree, etter at reglene ble skjerpet 2. mai, sier Øyen.

Diskuter saken under:

TRAFIKKPOLITI: Seksjonsleder Jens A. Kleppe sier at det er gledelig hvis nedgangen skyldes en holdningsendring.
BT-ARKIV: ØRJAN DEISZ